Geldrop-Mierlo, een plek met hart voor groen

Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gevarieerd landschap: verschillende beekdalen, bossen, oude bouwlanden, heide- en broekontginningslandschappen. Daarbinnen liggen de bebouwde kernen.

Ons groenbeleidsplan (2014-2024) richt zich voornamelijk op het openbaar groen. Het is de basis voor het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van de groene openbare ruimte. Leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn hierbij de kernwoorden.

Bos- en natuurgebieden in eigendom van de gemeente maken geen onderdeel uit van het groenbeleidsplan. Deze gebieden zijn opgenomen in de Kadernota bos- en natuurbeheer 2024-2029.

Het groenbeleidsplan is opgebouwd uit losse modules. Hieronder leest u in het kort waar elke module over gaat.

Module Kaders

Hierin zijn de uitgangspunten en kaders beschreven waarop alle overige modules zijn gebaseerd.

Bekijk module kaders

Module Structuren

De belangrijkste bomenlanen en groengebieden zijn opgenomen in de bomen- en groenstructuur. Het groen en de bomen in structuren zijn van belang voor veel van onze inwoners. De structuren zijn daarom zwaarder beschermd dan overig groen.

Bekijk module structuren 48mb  

Bekijk groenstructuur Luchen      

Module Bescherming

Met het groenbeleid willen we een aantrekkelijke en duurzame groene woon- en leefomgeving realiseren. Hiervoor is het nodig het groen en de bomen te beschermen, bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Dit doen we onder andere door compensatie op te leggen als bomen gekapt moeten worden of als groen moet verdwijnen

Bekijk module bescherming

Module Inrichting

Bij de inrichting van het groen moet met allerlei zaken rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld het onderhoud (sluitende beplanting zodat onkruid minder kans krijgt) en biodiversiteit (keuze voor beplanting waar vlinders en bijen op af komen). Maar ook veiligheid (geen hoog groen langs het fietspad) is van belang. Zo zijn er verschillende uitgangspunten beschreven in de module Inrichting.

Bekijk module inrichting

Module Groenbeheer

Deze module omschrijft de manier waarop we de groenvoorzieningen in onze gemeente beheren.

Bekijk module groenbeheer

Module Bomenbeheer

Hierin is opgenomen hoe de gemeente omgaat met de zorgplicht als boomeigenaar. Daarnaast wordt beschreven hoe en wanneer onderhoudsmaatregelen, bijvoorbeeld snoeien, worden uitgevoerd.

Bekijk module bomenbeheer

Module Overlast

In deze module wordt beschreven met welke vormen van overlast we te maken hebben in het openbaar groen en hoe we hiermee omgaan. De module beperkt zich tot bomen omdat over groen zoals struiken en gras, weinig tot geen overlast wordt gemeld.

Bekijk module overlast

Waardevolle bomen

De vele bomen om ons heen, in straten, parken, plantsoenen en particuliere tuinen, leveren een belangrijke bijdrage aan ons leefklimaat en onze gezondheid. Ze zijn leveranciers van verse lucht en koelte in de warme zomers van tegenwoordig. Ze bieden welkome hulp bij wateropvang en slaan op verschillende manieren CO2 op. Maar bomen zijn ook sfeerbepalend en daarmee van invloed op ons welzijn.

Omdat we de waarde van het groen om ons heen willen beschermen, kennen we in Geldrop-Mierlo een waardevolle-bomenlijst. Er staan zowel gemeentebomen als particuliere bomen op de lijst. Waardevolle bomen zijn extra beschermd. Normaal gesproken hoeft een inwoner van Geldrop of Mierlo geen omgevingsvergunning aan te vragen om een boom te kappen. Voor waardevolle bomen is juist wel een vergunning nodig.

In hoofdstuk 3 van de module Bescherming leest u meer over waardevolle bomen.

Bekijk de waardevolle bomen in GeoVisia.

GeoVisia

Meer informatie

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over het groenbeleid? Dan kunt u contact opnemen met Jeanne Marie Vink via telefoonnummer 040 - 289 38 93. 

Relevante websites