Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl(externe link) terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

Wat is het?

U betaalt hondenbelasting als u een hond heeft. Meld uw hond aan bij de BSOB. U krijgt dan één keer per jaar een aanslag hondenbelasting.

Hoe werkt het?

U moet elke hond aanmelden of afmelden.

Uw hond aanmelden of afmelden(externe link)

U ontvangt jaarlijks een aanslag voor hondenbelasting van de BSOB.

De BSOB kan gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

  • een koopbewijs of verkoopbewijs;
  • het aantal honden dat u al heeft;
  • een euthanasieverklaring;
  • een crematiebewijs;
  • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is.

Wat kost het?

  1. De hondenbelasting bedraagt per belastingjaar per hond€ 55,44.
  2. In afwijking van het eerste lid, bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel€ 235,44. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder een kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.
  3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

BSOB heft de hondenbelasting zoveel mogelijk in combinatie met de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.