Hondenpoep is voor iedereen een bron van ergernis. Het hondenbeleid moet eraan bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte in Geldrop-Mierlo.