De gemeente wil met haar inkoopbeleid onder andere realiseren dat gemeenschapsgeld op controleerbare en verantwoorde wijze wordt besteed en dat alle inschrijvers gelijke kansen krijgen. De gemeente vindt het belangrijk dat er maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht en wil met haar inkoopbeleid de volgende effecten bereiken:

  • stimuleren van de regionale economie;
  • bevorderen van de samenwerking met partnerorganisaties;
  • stimuleren van deelname van inwoners van de gemeente aan de arbeidsmarkt c.q. arbeidsparticipatie;
  • stimuleren van marktwerking en het voorkomen van afhankelijkheid van ondernemers.

Overige lokale regels

Naast het algemene Inkoopbeleid gelden nog enkele andere regelingen. In het 'Handboek inkopen gemeente Geldrop-Mierlo 2017' worden de meest voorkomende inkoopprocedures toegelicht. In de nota 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen staan de opgenomen ethische en ideële uitgangspunten van het inkoopbeleid. Voor overheidsopdrachten tot 15.000 euro, de zogenaamde 'kleine dagelijkse inkopen', geldt de 'Leidraad kleine dagelijkse inkopen 2017'. Ook heeft de gemeente algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld.

Twee inkoopstrategieën

De gemeente bepaalt per inkoop welke inkoopprocedure wordt doorlopen. Er bestaan twee soorten inkoopstrategieën:

 

Leveringen en diensten

exclusief BTW

Werken

exclusief BTW

Schriftelijke motivering op basis van een verkorte inkoopstrategie

Van 5.000 tot 30.000 euro (én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

Van 15.000 tot 100.000 euro (én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

Schriftelijke motivering op basis van een uitgebreide inkoopstrategie

Vanaf 30.000 euro

Vanaf 100.000 euro

Wanneer de geraamde waarde van de inkoop lager is dan 30.000 euro voor leveringen en diensten of 100.000 euro voor werken en er (toch) niet wordt gekozen voor een enkelvoudige procedure, vindt er een schriftelijke motivering op basis van een uitgebreide inkoopstrategie plaats.

Bizob

De gemeente neemt deel in Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob). Bizob voert een aantal strategische en tactische inkooptaken uit en bundelt kennis over inkoop en daarmee samenhangende juridische zaken. Daarnaast worden er samen met andere gemeenten inkooptrajecten doorlopen om op deze manier voordelen te hebben op het gebied van prijs, kwaliteit en kennis.