Symbool webwinkelen - winkelkarretje op toetsenbord

In Nederland is nog geen landelijk beleid voor internetwinkels in bestemmingsplannen. De laatste tijd krijgt de gemeente steeds meer aanvragen van mensen die vanuit hun woning een internetwinkel willen starten. In de 'beleidsregel Internetwinkels' staat hoe de gemeente Geldrop-Mierlo het gebruik van internetwinkels wil regelen in de bestemmingsplannen en hoe zij aanvragen gaan toetsen. Bij de herzieningen van bestemmingsplannen zal de 'Beleidsregel Internetwinkels' worden opgenomen.

Soorten internetwinkels

Er zijn drie soorten internetwinkels:

  1. Internetwinkels binnen winkelcentra
  2. Internetwinkels op bedrijventerreinen
  3. Internetwinkels vanuit een woonbestemming

Pick-up points

Ook voor de pick-up points (afhaalpunten) op industrieterreinen en winkelcentra zijn regels opgesteld.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het internetwinkelbeleid? Neem dan contact op met Peter Verstraaten.

Documenten

Relevante pagina's

Interessante websites