Noodopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar

In de huidige situatie zijn werkenden in de vitale beroepsgroepen van groot belang. Het rijk heeft hiervoor maatregelen vastgesteld. Ouders in deze vitale beroepsgroepen kunnen gebruik maken van kinderopvang voor hun kinderen van 0-12 jaar. De gemeente draagt zorg voor deze noodopvang.

Bent u beide werkzaam in een vitale beroepsgroep? Dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. Voert één van beide ouders een vitaal beroep uit? Wij verzoeken u de kinderen zelf op te vangen. Lukt dat niet, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang.

Wilt u weten of u onder een vitale beroepsgroep valt? Kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Noodopvang kan plaatsvinden bij de huidige school of kinderopvang van uw kind.

Maakt u op dit moment nog geen gebruik van opvang via een kinderdagopvangorganisatie? Dan kunt u bij alle kinderopvangorganisaties in onze gemeente terecht voor noodopvang.

De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april.

Vragen?

Voor vragen over de noodopvang kunt u terecht bij de afdeling CMD via het email adres cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Ook kunt u uw vragen telefonisch stellen via nummer (040) 289 38 99:

  • van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur;
  • op vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur.

Kinderopvang

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind? Uw kind kan naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang of een gastouder.

Een kinderdagverblijf (of crèche) is voor opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van de peuterspeelzaal. Hier kan uw kind onder begeleiding spelen, dingen ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Het bereidt zich samen met leeftijdgenootjes voor op de basisschool. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Dit kan via de Voorschoolse Educatie (VVE). Op het consultatiebureau bespreekt u of uw peuter een aantal dagdelen een VVE-programma kan volgen. Zij kunnen hiervoor een indicatie afgeven. 

Via de basisschool loopt de buitenschoolse opvang.  Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, organiseert de school tussenschoolse opvang. Een gastouder vangt kinderen van alle leeftijden op. Dit gebeurt bij de gastouder thuis.

Adressen
 

Adressen voor kinderopvang vindt u in de digitale gemeentegids. U vindt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen: een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder. In het LRK staat ook het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Kijk op de website van de basisschool van uw kind wat daar voor buitenschoolse opvang wordt aangeboden.

Website Landelijk Register Kinderopvang
 

 

Kinderopvangtoeslag

 

Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang van te betalen. De toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Als u te laat bent, krijgt u over die periode geen kinderopvangtoeslag meer. De Belastingdienst betaalt de Kinderopvangtoeslag op uw rekening, of meteen aan de kinderopvang.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Alle peuterspeelzalen zijn ook een kinderdagverblijf. U kunt hier dus ook kinderopvangtoeslag voor krijgen.

Bel de Belastingdienst: 0800 0543

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de gemeente

 

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volgt u een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kunt u van de gemeente een tegemoetkoming voor het betalen van de eigen bijdrage krijgen. Deze krijgt u naast de kinderdagopvangtoeslag van de Belastingdienst. Lees meer bij Minimaregelingen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?