Adressen

U vindt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen: een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder. In het LRK staat ook het registratienummer dat u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Kijk op de website van de basisschool van uw kind wat daar voor buitenschoolse opvang wordt aangeboden.

Website Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang van te betalen. De toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Als u te laat bent, krijgt u over die periode geen kinderopvangtoeslag meer. De Belastingdienst betaalt de Kinderopvangtoeslag op uw rekening, of meteen aan de kinderopvang.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Alle peuterspeelzalen zijn ook een kinderdagverblijf. U kunt hier dus ook kinderopvangtoeslag voor krijgen.

Bel de Belastingdienst: 0800 0543

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de gemeente

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volgt u een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kunt u van de gemeente een tegemoetkoming voor het betalen van de eigen bijdrage krijgen. Deze krijgt u naast de kinderdagopvangtoeslag van de Belastingdienst. Lees meer bij Minimaregelingen.