Bijzondere bijstand

Heb je een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kun je bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die nodig zijn, maar die je niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoering (dit is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van iemand anders). Je hebt kosten door een persoonlijke bijzondere situatie waar je niet voor hebt kunnen sparen. Je kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor uitgaven die iedereen heeft, zoals boodschappen, kleding en huur. Of je bijstand krijgt, hangt af van jouw inkomen en bezittingen zoals jouw huis, auto en spaargeld.

Vraag online Bijzondere bijstand aan door in te loggen met jouw DigiD-gegevens.

Bijzondere bijstand aanvragen

Je  kunt het aanvraagformulier ook telefonisch opvragen via het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Medische kosten

De gemeente verstrekt bijzondere bijstand voor:

 • De verplichte (wettelijke) eigen bijdrage die je moet betalen voor een vergoeding uit de basisverzekering van jouw zorgverzekering. Voorbeelden van kosten waarvoor binnen de basisverzekering een eigen bijdrage moet worden betaald zijn: sommige geneesmiddelen, hoortoestellen, een compleet kunstgebit en orthopedische schoenen. Het gaat hier dus niet om het verplichte eigen risico dat iedereen moet betalen.
 • De kosten van orthodontie (het behandelen van bijvoorbeeld scheve tanden, kiezen en kaken) bij kinderen jonger dan 18 jaar tot maximaal € 2.500,- per kind. De vergoeding van de zorgverzekeraar is hierbij geteld. Dit bedrag geldt voor de hele behandelingsperiode.
 • De kosten van medicijnen die nodig zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • De kosten van een bril voor kinderen onder de 18 jaar wordt de goedkoopst mogelijke passende oplossing vergoed. De vergoeding voor een montuur bedraagt maximaal € 50,-.
 • De kosten van podotherapie voor kinderen onder de 18 jaar wordt maximaal € 180,- per jaar vergoed (dit is inclusief de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar).

Wel of niet terugbetalen?

Je hoeft bijzondere bijstand niet terug te betalen. Toch kan de gemeente besluiten om de bijstand aan jou te geven in de vorm van een lening. Dat is bijvoorbeeld als je Bijzondere bijstand nodig hebt om jouw huis in te richten.

 • Jouw kosten zijn nodig.
 • Jouw kosten zijn ontstaan door persoonlijke bijzondere omstandigheden. Je kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten, zoals de dagelijkse boodschappen en de huur.
 • De kosten worden niet (helemaal) vergoed via een andere regeling of instantie.
 • Je hebt niet de mogelijkheid gehad om voor de kosten te sparen.
 • Je hebt weinig vermogen en jouw inkomsten zijn niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Kijk voor de bedragen in tabel 1.

Bijzondere bijstand schoolkosten

Ouders met een laag inkomen hebben recht op een vergoeding van schoolkosten voor hun kinderen.

LeeftijdBedrag per kind per jaar
4 tot en met 11 jaar€ 100,-
12 tot en met 17 jaar€ 150,-

Aanvragen

Je kunt de vergoeding van schoolkosten online regelen door in te loggen met jouw DigiD-gegevens.

Bijzondere bijstand schoolkosten aanvragen

Je kunt het formulier ook aanvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Voor wie is de regeling?

 • Jouw/ jullie (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel 1)
 • Jouw vermogen mag niet hoger zijn dan aangegeven in tabel 2.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langere tijd, minimaal 36 maanden, een laag inkomen hebben. Ook ziet het er niet uit dat hun inkomen verbetert. Voor 2024 gelden de volgende bedragen:

 • € 704,- voor getrouwden (of daaraan gelijk).
 • € 633,- voor een alleenstaande ouder.
 • € 491,- voor een alleenstaande.

Aanvragen

Als je in 2023 individuele inkomenstoeslag hebt gekregen, krijg je automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Je kunt het formulier ook aanvragen bij het CMD.

Voor wie is de regeling?

Je hebt recht op de individuele inkomenstoeslag als:

 • Je geen uitzicht hebt op inkomensverbetering.
 • Je ouder bent dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (de leeftijd waarop je recht hebt op pensioen).
 • Je in de twaalf maanden voor jouw aanvraag geen individuele inkomenstoeslag hebt gekregen.
 • Jouw vermogen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kijk in tabel 2).
 • Jouw inkomen (of dat van jou en jouw partner samen) lager is dan 110% van de bijstandsnorm.
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 
Getrouwd of samenwonend€ 1916,57
Alleenstaande ouder€ 1724,92
Alleenstaanden€ 1341,60

Je krijgt geen individuele inkomenstoeslag als je zelf hebt gekozen voor een deeltijdbaan. Dit geldt ook als je op de aanvraagdatum studeert en recht kunt hebben op studiefinanciering. Neem voor de precieze voorwaarden contact op met het CMD. 

Bel het CMD: 040 289 38 99

Regeling duurzame gebruiksgoederen

De regeling duurzame gebruiksgoederen is bedoeld om mensen met een laag inkomen de kans te geven om duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een bed of eethoek) te kopen. Alle duurzame gebruiksgoederen vallen onder de regeling. Je moet wel kunnen aantonen dat het gekozen product voor jou nodig is.

Aanvragen

Je kunt de regeling duurzame gebruiksgoederen online aanvragen door in te loggen met jouw DigiD-gegevens.

Regeling duurzame gebruiksgoederen aanvragen

Je kunt het papieren formulier opvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99 

Voor wie is de regeling?

 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je hebt drie jaar of langer een inkomen (samen met uw partner) dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm (kijk in tabel 1). 
 • Je hebt niet teveel vermogen (kijk in tabel 2).
 • Bij meerdere gezinsleden wordt het gebruiksgoed per gezin gegeven.
 • Het moet gaan om noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. Je moet bewijzen dat je deze echt nodig hebt.
 • Je bent verplicht om betaalwijzen (een rekening of bon) in te leveren.
 • Je krijgt maximaal € 500,- per vier jaar.
 • De regeling geldt niet voor thuiswonenden en personen die in een inrichting verblijven. De regeling is ook niet voor studenten en scholieren die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of een tegemoetkoming van DUO.

Meedoen regeling

De Meedoen regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan sociaal culturele of verenigingsactiviteiten. Denk hierbij aan een lidmaatschap (lid zijn) voor muziek-, toneel- en sportverenigingen of de sportschool. Ook spullen die te maken hebben met het lidmaatschap zoals een instrument of kleding vallen onder de regeling. Andere voorbeelden zijn een bezoek aan een pretpark, kosten voor een cursus (schilderen, een talencursus) en een zwemabonnement.

Regeling Welzijnsactiviteiten is met ingang van 1 januari 2024 vervangen door de Meedoen regeling.

Aanvragen

Je kunt de Meedoen regeling online aanvragen door in te loggen met jouw DigiD-gegevens. Selecteer Meedoen regeling. Je hoeft geen betalingsbewijzen meer in te leveren van de activiteit.

Meedoen regeling aanvragen

Je kunt het formulier ook aanvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Voor wie is de regeling?

 • Je bent ouder dan 18 jaar.
 • Jouw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van het bijstandsniveau en je hebt niet meer vermogen dan het maximale vermogen dat geldt in de bijstand. Kijk in tabel 1 voor de bedragen.
 • Jouw vermogen mag niet hoger zijn dan aangegeven in tabel 2.

Let op: de regeling is niet voor studenten die recht kunnen hebben op studiefinanciering of kunnen lenen van het DUO. Dit geldt ook voor scholieren die een tegemoetkoming krijgen van DUO.

De vergoeding is € 200,- per persoon per jaar.

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Krijg je een uitkering via de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW (een nabestaandenuitkering) en volg je een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kun je naast de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage.

Aanvragen

Je vraagt de toeslag aan bij Senzer. Let op: als je een inburgeringscursus volgt vraag je de tegemoetkoming aan bij de gemeente. het formulier vraag je aan bij het CMD. Op het formulier staat wat je allemaal nodig hebt.  

Bel Senzer: 0492 582 444

Bel het CMD: 040 289 38 99

Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak (bijna) niet bijverdienen. Voor hen is er de Studietoeslag. Zo kunnen zij toch een opleiding doen. De regeling wordt uitgevoerd door Senzer.

Studietoeslag voor studenten met een arbeidshandicap

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag.

Aanvragen

Kijk op de website van Senzer voor de voorwaarden en het aanvragen van de toeslag.Je kunt ze ook bellen. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer (0492) 58 24 44.

 Studietoeslag aanvragen (externe link)

Regeling Sport en Cultuur Jeugd

Deze regeling geeft kinderen tussen 4 en 18 jaar de mogelijkheid om aan een sport en/of culturele activiteit deel te nemen.

Bij Leergeld Geldrop-Mierlo vraag je een vergoeding aan voor de kosten van een sportactiviteit. Bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging, maar ook de sportschoenen die voor deze sport nodig zijn. Leergeld Geldrop-Mierlo geeft ook vergoedingen voor culturele activiteiten, zoals de kosten van muzieklessen of de contributie van een toneelvereniging.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze regeling?

 • Je hebt een kind tussen 4 en 18 jaar.
 • Jouw/jullie (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de vastgestelde norm (zie tabel 1).

Hoogte vergoeding

De vergoeding voor sportactiviteiten is maximaal € 450,- per kind per jaar (exclusief kleding). De vergoeding voor culturele activiteiten is maximaal € 550,- per kind per jaar. Deze worden rechtstreeks aan de sportvereniging en culturele instelling betaald.

Hoe vraag je een vergoeding voor sport- en culturele activiteiten voor jouw kinderen aan?

Je neemt contact op met Leergeld Geldrop-Mierlo. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op woensdag tussen 09.30 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 06-22825095. Je kunt ook een SMS of Whatsapp sturen of informatie aanvragen per mail: info@leergeldgeldrop.nl

Op website van Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo vind je meer informatie en kun je een aanvraag indienen. 

Vergoeding sport- en culturele activiteiten aanvragen(externe link)

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft bij zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering afgesloten. Dit is een basis- en een aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. Je kunt kiezen uit drie verschillende aanvullende pakketten. Een overzicht van de zorgkosten die CZ vergoedt, vind je op de website GezondVerzekerd.nl.

Voorwaarden

 • Jouw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van de vastgestelde norm (kijk in tabel 1).
 • Je hebt weinig vermogen (kijk in tabel 2).
 • Je hebt geen achterstand in de premiebetaling bij jouw huidige verzekeraar.

Beëindigen (stoppen) van de Collectieve Zorgverzekering

Als je tussendoor niet meer hoort bij de groep waar deze regeling voor is bedoeld, bijvoorbeeld omdat je gaat werken en jouw inkomen daardoor hoger wordt, stoppen wij jouw zorgverzekering per 1 januari 2025. Als je verhuist buiten de gemeente, stopt jouw zorgverzekering op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop CZ de melding ontvangt.

Meedoen

Ben je nog niet verzekerd bij CZ? Dan kun je alleen meedoen vanaf 1 januari 2024. Je sluit zelf een basisverzekering met aanvulling af bij CZ en dient daarna een aanvraag in bij de gemeente.

Ben je wel al verzekerd bij CZ? Neem dan contact op met CZ om te vragen of overstappen mogelijk is.

Kosten

De premie voor pakket Start is € 171,75 per persoon per maand.

De premie voor pakket Extra is € 195,11 per persoon per maand.

De premie voor pakket Extra Uitgebreid is € 205,87 per persoon per maand.

Vergoeding

Voor het pakket Start is de vergoeding € 17,50 per persoon per maand.

Voor het pakket Extra is de vergoeding € 25,- per persoon per maand.

Voor het pakket Extra uitgebreid is de vergoeding € 27,50 per persoon per maand.

Hoe vraag je de Collectieve Zorgverzekering aan?

Vanaf ongeveer de tweede week november 2024 kun je de Collectieve Zorgverzekering aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website GezondVerzekerd.nl. Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Collectieve ziektekostenverzekering aanvragen(externe link)

Kwijtschelding belasting en heffingen

Als je de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien jouw belasting kwijtschelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de BSOB.

Website BSOB(externe link)

Regeling zwemles

De gemeente heeft deze regeling om kinderen van ouders met een laag inkomen de kans te geven op zwemles te gaan.

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 5,5 en 18 jaar. Jouw inkomen (of van jou en jouw partners samen) is lager dan 120% van de norm. Kijk in tabel 2 voor de bedragen.

Ouders die recht hebben op de zwemles, kunnen hun zoon of dochter aanmelden bij LACO Geldrop, Essy's Mierlo ('t Wolfsven), Zwemschool Sauna Mierlo en Zwemschool De Brug. De gemeente betaalt de kosten meteen aan de zwemschool.

Aanvragen

Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij Stichting leergeld Geldrop-Mierlo.

Regeling zwemles aanvragen(externe link)

Tabel 1 Netto inkomen per maand (zonder vakantietoeslag) 

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd120%
Alleenstaande€ 1.463,57
Alleenstaande ouders€ 1.881,73
Getrouwd of samenwonend€ 2.090,81
  
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande€ 1.625,36
Alleenstaande ouders€ 1.982,56
Getrouwd of samenwonend€ 2.202,84

Tabel 2 Vermogensvrijstelling

Jouw vermogen mag niet hoger zijn dan deze bedragen.

Alleenstaande€ 7.575,-
Alleenstaande ouders en gehuwden€ 15.150,-

Folder Inkomensondersteuning

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kom je misschien in aanmerking voor één of meer inkomensondersteunende regelingen van onze gemeente. Alle regelingen hebben we verzameld in deze folder.