Als u of uw kind een beperking of chronische (langdurige) ziekte heeft, kunnen uw kosten hoger zijn. Misschien kunt u dan dubbele kinderbijslag krijgen, of een tegemoetkoming van uw verzekering. Denk ook eens aan de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Dubbele kinderbijslag

 

Dubbele kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om hier recht op te hebben geldt een aantal regels. Zo moet uw kind 3 jaar of ouder zijn, maar jonger dan 18 jaar. Uw kind moet thuis wonen. Om te bepalen of uw kind inderdaad extra zorg nodig heeft, vraagt de SVB advies aan het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ neemt contact met u op als ze vragen hebben. Soms heeft het CIZ extra informatie nodig van artsen of specialisten. Kijk voor meer informatie op de websites van de SVB(externe link) en het CIZ(externe link).

Tegemoetkoming van de verzekering

 

Heeft u door een ziekte of een beperking hoge ziektekosten? Misschien krijgt u een tegemoetkoming van uw verzekering. Vraag dit bij uw verzekeraar.


 

Collectieve ziektekostenverzekering

 

Als u een laag inkomen heeft, kunt u meedoen met de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Geldrop-Mierlo. Kijk bij Minimaregelingen om hier meer over te lezen.

 

Meer informatie

 

Laat geen geld liggen bij een handicap of chronische ziekte. Kijk op de website Meerkosten(externe link) voor meer informatie over inkomensondersteuning.


 

Bent u tevreden over deze pagina?