Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Kijk ook bij het product WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Hoe werkt het?

Betaling gaat zonder automatische incasso in twee termijnen, de gemeentelijke belastingen gaat dan in één termijn.

Via een automatische incasso wordt de WOZ in acht termijnen geïnd en de gemeentelijke belastingen in drie termijnen.

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat kost het?

Het bedrag voor de OZB wordt bepaald door een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde.

Dit percentage wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld: 

In 2019:

  • Eigenaren woningen: 0,0781% van de WOZ-waarde
  • Eigenaren niet-woningen: 0,1540% van de WOZ-waarde
  • Gebruikers niet-woningen: 0,1251% van de WOZ-waarde

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bent u tevreden over deze pagina?