Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Wat kost het?

Het bedrag voor de OZB wordt bepaald door een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Voor 2022 gelden onderstaande tarieven:

  • OZB eigenaren woningen:                       0,0756 % van de WOZ-waarde
  • OZB eigenaren niet-woningen:                0,1792 % van de WOZ-waarde
  • OZB gebruikers niet-woningen:               0,1456 % van de WOZ-waarde

Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak moet OZB betalen. Een gebruiker van een onroerende zaak die aangemerkt wordt als een niet-woning, moet ook OZB betalen. De huurders van woningen hoeven geen OZB te betalen.

Bij de OZB geldt dus dat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is voor wie de aanslag krijgt opgelegd. Als u later in het jaar uw onroerende zaak verkoopt of als u verhuist, moet u toch de belasting betalen voor het object dat u op 1 januari in eigendom en/of gebruik had. Dit levert geen wijziging of teruggaaf op van de OZB. Bij verkoop van uw onroerende zaak is het gebruikelijk dat de notaris de OZB verrekent tussen de koper en de verkoper.

Wat moet ik doen?

U kunt de OZB op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.