Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

De OZB-waarde voor 2024 zijn nog niet vastgesteld, wanneer ze bekend zijn worden ze gepubliceerd.

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Wat kost het?

Het bedrag voor de OZB wordt bepaald door een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Voor 2024 gelden de tarieven die vermeld staan op de website van BSOB.

Website BSOB

Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak moet OZB betalen. Een gebruiker van een onroerende zaak die aangemerkt wordt als een niet-woning, moet ook OZB betalen. De huurders van woningen hoeven geen OZB te betalen.

Bij de OZB geldt dus dat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is voor wie de aanslag krijgt opgelegd. Als u later in het jaar uw onroerende zaak verkoopt of als u verhuist, moet u toch de belasting betalen voor het object dat u op 1 januari in eigendom en/of gebruik had. Dit levert geen wijziging of teruggaaf op van de OZB. Bij verkoop van uw onroerende zaak is het gebruikelijk dat de notaris de OZB verrekent tussen de koper en de verkoper.

Hoe werkt het?

Mijn WOZ inzien

Gemeentelijke belastingen zonder automatische incasso moeten voor de vervaldatum op het aanslag biljet zijn,  u kunt zelf kiezen of u dat in één keer of 2/3 termijnen doet.

Via een automatische incasso wordt de WOZ in tien termijnen geïnd en

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

U kunt de OZB op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in tien termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.