U kunt om verschillende redenen opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat u het dak boven uw hoofd verliest. U heeft dan geen woning meer. Misschien moet u uw w huis verlaten omdat het daar niet veilig is. Als familie en vrienden u niet kunnen helpen, zijn er andere mogelijkheden.

Waarover wilt u iets weten?

Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en die meteen begeleiding en onderdak nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis, relatieproblemen, mishandeling of geldproblemen

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen? Vraag aan familie of vrienden of u bij daar heen kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school) of bij het zoeken naar nieuwe woonruimte. Ook kan er een plan gemaakt worden om zelfstandig te gaan wonen, of om contacten te herstellen.


Regieteam+

Als u uw problemen niet meer overziet, dakloos bent of dreigt te worden, kunt u zich melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven. Dit kan via de mail (regieteam@eindhoven.nl), de telefoon of tijdens het inloopspreekuur elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur in het Mercado-gebouw, Smalle Haven 109, Eindhoven. Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met u welke (crisis)opvangbehoefte en –mogelijkheden er  zijn, en welke begeleiding er nodig is. 

Bel het Regieteam+: 040 238 26 00

Dagopvang en nachtopvang

Iedereen verdient een eigen plek. Het lukt alleen niet altijd om dat voor elkaar te krijgen. In sommige gevallen is er meteen hulp nodig. Denk aan een warme slaapplek tijdens de winterdagen als je gedwongen bent om buiten te slapen of wanneer je op zoek bent naar een veilige plek om tijdelijk te verblijven. Bij Stichting NEOS kunt u terecht voor opvang, hulp en ondersteuning.

Website Stichting NEOS
 

Maatschappelijke opvang

Stichting NEOS biedt tijdelijk onderdak in combinatie met zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld bij geweld, schulden, werkloosheid, opvoedingsproblemen of verslaving.

Bent u tevreden over deze pagina?