In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Problematische schulden zijn schulden waar u zelf niet meer uit kunt komen. Er zijn veel dingen die u kunt doen om dit te voorkomen.

Waarover wilt u iets weten?

Oplopende schulden

Stapelen uw schulden zich steeds meer op? Zorg dat u het overzicht houdt.  Maak alle post meteen open. Leg rekeningen en bankafschriften op datum en soort bij soort. Zo weet u wanneer u wat moet betalen en aan wie. Ook is het goed om een huishoudboekje bij te houden. Hierin staan al uw inkomsten en uitgaven: hoeveel geld komt er binnen en hoeveel gaat eruit? Op de website Wijzer in geldzaken(externe link) kunt u online uw inkomsten en uitgaven bijhouden.

Stop met uitgaven die niet echt nodig zijn. Vindt u dat lastig? Op de website van het Nibud(externe link) staan veel tips om te besparen. Krijgt u een rekening of een herinnering dat u nog niet betaald hebt (aanmaning)? Bel en vraag of u in delen mag betalen. Kan dat niet? Vraag dan om uitstel van betaling. U mag dan later betalen.

Jong en schulden
 

Ben je jong en heb je schulden? Nibud voor Scholieren(externe link) staat vol tips over het omgaan met geld. Kijk ook op de websites Wijzer in geldzaken (externe link)of Zelf je schulden regelen(externe link). Hier vind je onder andere een aflosplan en voorbeeldbrieven als je wilt vragen of je later mag betalen (uitstel van betaling).

Afbetalen van schulden

Lukt het niet meer om zelf uw schulden af te betalen? Los het zo snel mogelijk op, voordat u extra kosten krijgt. Wees voorzichtig met het lenen van geld bij dure kredietverstrekkers. Zeker niet als u geld kunt lenen zonder dat er gekeken wordt naar uw registratie bij het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Op de website Zelf je schulden regelen(externe link) staat veel informatie. Hier vindt u onder andere een stappenplan en voorbeeldbrieven om uitstel van betaling te vragen. U mag dan misschien later betalen. Kijk ook eens op de website van het Juridisch Loket(externe link).

 

Schuldhulpverlening


Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing.

Woont u in Geldrop-Mierlo? Bent u ouder dan 18 jaar? Neem dan contact op met het CMD. Binnen vier weken krijgt u een eerste gesprek. In dat gesprek bekijkt de gemeente samen met u hoe groot uw schulden zijn en welke hulp u nodig heeft.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Bedreigende situatie
 

Is er een bedreigende situatie? Bijvoorbeeld een huisuitzetting of een afsluiting van gas, water en licht? Dan is het eerste gesprek binnen drie werkdagen.

Problemen met schuldeisers

Als u een rekening niet op tijd heeft betaald, stuurt degene waar u de schuld bij heeft (schuldeiser) u een aantal herinneringen. Reageert u daar niet op tijd op, dan kan de schuldeiser een incassobureau inzetten. Het contact loopt nu via dit bureau. Hiervoor berekent het incassobureau kosten. Die betaalt u bovenop de schuld die u al heeft. Een laatste stap is de deurwaarder. Deze kan - in opdracht van de schuldeiser - meer dan een incassobureau, bijvoorbeeld uw woning leegruimen. Er is altijd een rechtszaak voordat er een ‘boedelbeslag’ uitgevoerd mag worden. Bijna altijd wordt er eerst beslag gelegd op uw inkomen. Dat gaat ook via de rechter.

Laat het niet zo ver komen. Probeer een betalingsregeling af te spreken als de achterstand nog niet zo groot is. Op de website Zelf je schulden regelen(externe link) vindt u meer informatie.Juridisch advies


Heeft u juridisch advies nodig? Tips vindt u op de website van het Juridisch Loket. Hier staan ook brieven die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld een uitstel van betaling te vragen. U betaalt dan later.

Kredietbank


Soms lukt het niet om een lening af te sluiten. Bijvoorbeeld door een laag inkomen of een te hoge schuld. Wilt u geld lenen en lukt dat niet bij een gewone bank? Vraag dan bij schuldhulpverlening om een gesprek. Schuldhulpverlening werkt samen met de Kredietbank Nederland in Leeuwarden. De gemeente doet de eerste beoordeling en zorgt ervoor dat u de aanvraagformulieren krijgt die nodig zijn.

Afspraak maken

Neem contact op met het CMD om een afspraak te maken. De klantadviseur Schuldhulpverlening vertelt u wat u mee moet nemen, zoals bankafschriften of een woon- of huurcontract.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Zorgen over geld

Geldfit.nl helpt inwoners Geldrop-Mierlo. Kijk voor meer informatie op zorgen over geld.

Bent u tevreden over deze pagina?