Bent u werkloos of wordt u dat binnenkort? Loopt uw contract af, moet u zonder dat u dat wilt minder uren gaan werken, of wil uw werkgever u ontslaan? Dit kan u veel problemen en stress geven.

Werkloos zijn of worden

Wat kunt u doen als u werkloos bent of wordt? Probeer meteen ander werk te vinden. Wacht niet tot de laatste werkdag. U vindt makkelijker een andere baan als u nog werk heeft. Vertel aan mensen die u kent dat u een baan zoekt. Misschien weten zij wel een vacature die interessant is voor u? Er zijn ook veel vacaturewebsites waarop u kunt zoeken. Ook de website Werk.nl kan u daarbij helpen. U vindt hier vacatures, maar ook tips voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief.
 

Zijn er in uw vak weinig vacatures? Denk dan eens na wat voor werk u ook zou willen of kunnen doen. Zoek uit welke diploma's u daarvoor nodig hebt. Misschien kunt u alvast beginnen met bijscholen of omscholen.

Een WW-uitkering aanvragen

Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan heeft u waarschijnlijk minder inkomsten. U kunt dan misschien een WW-uitkering krijgen. WW staat voor Werkloosheidswet. Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen. Voor het aanvragen van een WW-uitkering kunt u terecht op de website van UWV. Daar staat het Stappenplan WW. Dit helpt u bij het aanvragen van WW. Zodra u weet dat u werkloos wordt en u een WW-uitkering aanvraagt, heeft u ook een aantal plichten. Welke dat zijn leest u op de website van het UWV.

Een bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering, zoals WW? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Senzer om dit te verzorgen.

Senzer

 

Senzer is een werkbedrijf dat de Participatiewet uitvoert voor 7 gemeenten, ook voor de gemeente Geldrop-Mierlo. In deze wet is geregeld dat iedereen kan participeren (meedoen) aan de maatschappij. Meedoen aan de samenleving kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door betaald werk te hebben, een opleiding te volgen of door vrijwilligerswerk te doen. Senzer helpt u met werk. Via Senzer werken er ruim 2.000 mensen bij honderden bedrijven. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen meedoet en zo veel mogelijk eigen inkomsten verdient. Soms lukt dit niet. Dan is het mogelijk om bijstand te krijgen. mogelijk. Senzer verzorgt voor de gemeente de inkomensondersteuning (uitkering) voor mensen in de bijstand.


Senzer en werk

 

U wilt graag aan de slag. Het liefst in een baan die past bij wat u kunt en bij uw ervaring. Soms lukt het alleen niet om zelf iets te vinden. U heeft misschien een lichamelijke of een geestelijke beperking. U had werk maar bent werkloos geworden. U heeft misschien te weinig werkervaring. Het kan ook zijn dat u wel werk heeft, maar dat u een andere baan wilt.

Wat de reden ook is, Senzer begeleidt u bij het vinden van (ander) werk. Een gewone baan, een leerwerkplek, vrijwilligerswerk. Er zijn veel mogelijkheden. Wilt u weten hoe Senzer u hierbij kan helpen, kijk op de website. 

Website Senzer

 

Talentcenter

 

Wat kunt u en wat wilt u? U ontdekt het in het Talentcenter op de website van Senzer. Hier leest u hoe u een baan vindt die bij u past, hoe u zich voorbereidt op de arbeidsmarkt en wat u kunt doen om uw talent verder te ontwikkelen. U vindt hier ook vacatures.

 

Senzer en bijstand

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en zo een eigen inkomen krijgt. Voor de periode dat u op zoek bent naar werk, kunt u bijstand aanvragen. U krijgt alleen bijstand als u niet genoeg geld heeft om van te leven en niet zelf snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen. De bijstandsuitkering is bedoeld om bijvoorbeeld de huur, eten en kleren van te betalen. Let op: Uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient. Senzer helpt u daarbij.

 

Bijstand aanvragen

 

U vraagt de bijstand aan bij Senzer. Dit kan alleen online met een DigiD-account. Senzer bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Kijk op de website van de Rijksoverheid aan welke voorwaarden u precies moet voldoen. Hier leest u ook welke verplichtingen er zijn als u een bijstandsuitkering krijgt. Natuurlijk kunt u dit ook vragen bij Senzer.


 

Bijstand voor zelfstandigen

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u terecht bij Senzer.

Coronavirus

Zit uw onderneming in zwaar weer door het Coronavirus? Dan kunt u contact opnemen met Senzer. Het laatste nieuws over het pakket aan nieuwe maatregelen van het kabinet voor banen en economie leest u op de pagina van de Rijksoverheid. Ook op de websites van de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO/NCW staat veel informatie over de verschillende regelingen. Bijvoorbeeld over het ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), als u (tijdelijk) minder werk heeft voor personeel door de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

De IOAW-/IOAZ-uitkering

Voor deze uitkeringen kunt u ook terecht bij Senzer. Aanvragen kan online. 

IOAW


IOAW betekent “Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers”. U kunt misschien een IOAW-uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 bent geboren en na uw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering zorgt voor een inkomen op (minimaal) het bijstandsniveau, voor u en uw partner. Als uw WW-uitkering is afgelopen, kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw inkomen.

IOAZ

Stopt u als oudere zelfstandig ondernemer omdat u te weinig inkomsten uit uw eigen bedrijf heeft? Dan kunt u kunt misschien een IOAZ krijgen. IOAZ staat voor “Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen”. Deze uitkering vult uw inkomen en dat van uw partner aan tot bijstandsniveau. Uw inkomen bepaalt hoe hoog de uitkering is.

Meer informatie over de uitkeringen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Regels

 

Als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering krijgt, moet u zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.


 

Omgaan met minder geld

 

 Heeft u minder geld te besteden en wilt u weten waar u op kunt besparen? Kijk bij Geld besparen voor tips.

 

 Misschien heeft u recht op toeslagen. Bij Toeslagen en bijdragen vindt u meer informatie.  

Bent u tevreden over deze pagina?