Met toeslagen en bijdragen helpt de overheid mensen die niet rond kunnen komen. Ze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u financiële hulp krijgen bij kosten zoals huur, zorg, kinderopvang en dagelijkse uitgaven. Met het programma Bereken uw recht van het Nibud ziet u op welke toeslagen en bijdragen u recht heeft. Het programma rekent uit of u geld kunt krijgen.

Waar wilt u meer over weten?

Huurtoeslag

Huurtoeslag is geld van de overheid, zodat u uw huur kunt betalen. U vraagt deze toeslag aan bij de Belastingdienst. Op de website kunt u uitrekenen of u recht heeft op huurtoeslag. Dit hangt bijvoorbeeld af van de hoogte van de huur, de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd. Voor vragen belt u de Belastingtelefoon.

Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543

Zorgtoeslag

Iedereen in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Zorgtoeslag is bedoeld om uw basiszorgverzekering te betalen. Als u recht heeft op zorgtoeslag, stort de Belastingdienst elke maand zorgtoeslag op uw rekening. De hoogte hiervan wordt onder andere bepaald door uw gezinsinkomen, uw leeftijd en of u een zorgverzekering heeft. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie, of bel de Belastingtelefoon.

Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543

 

Kinderopvangtoeslag


Deze toeslag krijgt u van de overheid om de kinderopvang te helpen betalen. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang/de peuterspeelzaal is gegaan. Als u te laat bent, krijgt u over die periode geen kinderopvangtoeslag meer.


Hoe hoog uw kinderopvangtoeslag is, hangt af van het inkomen. Meer informatie over alle voorwaarden  vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon. Kijk bij Minimaregelingen als u meer wilt weten over de Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543

Kinderbijslag

Via de kinderbijslag helpt de overheid u elk kwartaal (om de drie maanden) met de kosten voor het opvoeden en verzorgen van uw kind. Denk aan de kosten voor voeding, kleding en zakgeld. Iedereen die in Nederland een kind opvoedt en verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Voor kinderbijslag maakt het niet uit hoeveel u verdient. U krijgt een paar weken nadat u uw kind hebt ingeschreven bij de gemeente vanzelf bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is geld van de overheid aan gezinnen met kinderen. Elk gezin met kinderen onder de 18 jaar kan een kindgebonden budget aanvragen. Meestal krijgt u vanzelf bericht als u recht heeft op een kindgebonden budget. Dit heeft onder andere te maken met uw gezinsinkomen, hoeveel kinderen u heeft en met de hoogte van uw vermogen. De Belastingdienst bepaalt dit met de gegevens die ze van u hebben. U kunt een formulier ook zelf aanvragen bij de Belastingtelefoon. Of kijk op de website van de Belastingdienst.

 

Bel de Belastingtelefoon: 0800 0543

Uitbetaling                                                                                                                   

Het geld is bedoeld voor de verzorging van uw kind of kinderen. U krijgt het kindgebonden budget vanaf de eerste maand nadat uw kind is geboren. De Belastingdienst betaalt u maandelijks een bedrag. Dit stopt in de maand dat uw kind 18 jaar wordt.

 

Gemeentelijke regelingen

Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, heeft u misschien recht op één van de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Geldrop-Mierlo. Denkt u dan aan de Individuele inkomenstoeslag, Bijzondere bijstand schoolkosten, Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag of Individuele studietoeslag. Kijk bij Minimaregelingen voor alle regelingen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?