Kinderen op de ijsbaan in Geldrop kerst 2012

Sport en bewegen zijn belangrijk. Niet alleen voor u maar ook voor de gemeente. Het zijn speerpunten uit de strategische visie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Sport en cultuur biedt inwoners een plek om regelmatig samen actief te zijn en het bevordert de sociale samenhang. De gemeente heeft een sport- en beweegnota gemaakt om sport en bewegen extra onder de aandacht te brengen zodat inwoners van Geldrop-Mierlo zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen in een prettige en gezonde woon- en leefomgeving. De doelstelling van het sport- en beweegbeleid kan als volgt worden geformuleerd:“Geldrop-Mierlo wil een vitale gemeente zijn, die streeft naar het behouden en versterken van de sport- en beweeginfrastructuur voor al haar inwoners, ieder vanuit eigen interesse en omstandigheden”.

Hoe voert de gemeente het sportbeleid uit?

Deze sportvisie wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en subsidies zo effectief mogelijk in te zetten. In de sport- en beweegnota wordt onder andere aandacht besteed aan de kwaliteit en bezetting van accommodaties, behoud en vergroten van het aantal vrijwilligers en wordt de doelgroep jeugdigen en mensen met functionele beperkingen extra onder de aandacht gebracht. Ook wordt de koppeling tussen onderwijs en sport gestimuleerd, bijvoorbeeld door samenwerking tussen naschoolse opvang en sportverenigingen.
Het rijksprogramma "Sport en bewegen in de buurt" is aanleiding geweest voor het aanstellen van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches werken samen met de gebiedsregisseurs van de gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bewoners, scholen, gemeente en woningbouwverenigingen. 

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Sinds 2015 is Geldrop-Mierlo is JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De gemeente werkt samen met instellingen en bedrijven om overgewicht bij kinderen en jongeren aan te pakken en te voorkomen. De gemeente is inmiddels gestart met een plan van aanpak.

Meer informatie 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het sportbeleid of de buurtsportcoaches? Neem dan contact op met Fanny van Mierlo via telefoonnummer 040-2893893.

Relevante pagina's

Relevante websites

Documenten