Wie komt er voor subsidie in aanmerking?

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen (stichtingen en verenigingen) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt alleen subsidie krijgen voor uitgevoerde activiteiten en geleverde prestaties en niet voor het in standhouden van een organisatie.