Wie komt er voor subsidie in aanmerking?

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen (stichtingen en verenigingen) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt alleen subsidie krijgen voor uitgevoerde activiteiten en geleverde prestaties en niet voor het in standhouden van een organisatie.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u onder andere activiteiten uitvoeren in Geldrop-Mierlo zonder bedoeling om winst te maken. 

Daarnaast moet u aan één van de drie doelstellingen voldoen:

  • Het ondersteunen van het maatschappelijk leven
  • Het stimuleren en verder ontwikkelen van de medeverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen woon- en leefomgeving
  • Het bevorderen dat kwetsbare groepen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Uitgebreide informatie en andere eisen staan in de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 en de Subsidieregeling 2021-2024.

Waar kan ik subsidie aanvragen? 

Subsidie aanvragen

Subsidie voor organisaties

Een organisatie kan voor maximaal vier jaar subsidie krijgen als het gaat om een subsidiebedrag tot € 50.000,- per jaar.  Een subsidieaanvraag dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Na het tweede en laatste jaar van de vierjarige periode legt u verantwoording af. Organisaties die minder dan € 5000,- subsidie ontvangen hoeven geen verantwoording af te leggen. Het college kan deze organisaties wel verplichten om op een bepaald moment te laten zien of de activiteiten (waarvoor subsidie is gegeven) zijn uitgevoerd. Het college kijkt dan ook of aan de andere voorwaarden is voldaan. U kunt ook voor een nieuwe activiteit of nieuw idee tussentijds subsidie aanvragen.

Voor organisaties die meer dan € 50.000,- subsidie per jaar ontvangen geldt dat zij ieder jaar subsidie moeten aanvragen en verantwoorden.

Eenmalige subsidie

Het is ook mogelijk om een eenmalige subsidie aan te vragen. De criteria voor de eenmalige subsidie staan in de Subsidieregeling 2021-2024.

Meer informatie 

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over subsidies? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Samenleving via het telefoonnummer 040 289 38 93.

Relevante websites