Wat is het?

Willen jullie trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Hiervoor neemt u contact op met de gemeente. Een huwelijk of partnerschapsregistratie meldt u uiterlijk twee weken van tevoren en maximaal één jaar vóór de gewenste datum.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Een partnerschapsregistratie is bijna hetzelfde als een huwelijk. De rechten en plichten voor partners zijn gelijk. Ook hebt u voor beide voltrekkingen getuigen nodig (minimaal twee, maximaal vier). 

Er zijn een aantal verschillen:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. Zo geeft u bij een huwelijk het ja-woord. Dit is bij een partnerschapsregistratie niet verplicht. 
 • Een geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen erkend. Een huwelijk is wel in alle landen rechtsgeldig.

Wat moet ik doen?

Wanneer u een huwelijksdatum bij de gemeente Geldrop-Mierlo heeft vastgelegd, en hiervan een bevestigingsbrief ontvangen heeft, kunt u digitaal de melding voorgenomen huwelijk doen. U dient hiervoor beiden apart in te loggen via DigiD. Dit geldt ook wanneer het een geregistreerd partnerschap betreft.

Let op:

Er kan digitaal melding van voorgenomen huwelijk/partnerschap worden gedaan als jullie allebei de Nederlandse nationaliteit bezitten, of burger zijn van een EU/EER-lid staat of Zwitserland, of in het bezit zijn van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (regulier of asiel). 
Als (een van) jullie beiden niet voldoet of voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan er geen digitale melding worden gedaan. Neem contact op met de Burgerlijke Stand via 040 - 289 38 93 of balie-inwoners@geldrop-mierlo.nl, dan helpen we jullie graag verder. 

Melding huwelijk of geregistreerd partnerschap doen

Wanneer u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Hoe werkt het?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Meld uw plannen minimaal twee weken en maximaal één jaar van tevoren bij de gemeente waar u gaat trouwen. 
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Moet u documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat twee weken te kort kunnen zijn.

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

Wat kost het?

Tarieven

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap in de Villa te Geldrop en Oude Raadhuis te Mierlo op:

Product Tarief 2021
Maandag tot en met vrijdag 12.00 uur €350,50
Donderdag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.15 uur aan de balie €0,00
Donderdag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur in de villa €153,50
Vrijdag vanaf 13.00 uur   €438,00
Zaterdag     €526,00
Zondag €701,00
Trouwboekje €35,80
Annulering of wijziging van het voltrekken van een huwelijk zonder plausibele reden €77,60
Annulering of wijziging zonder plausibele reden, en een week of korter voor de huwelijksvoltrekking €125,50
Toetsing nieuwe trouwlocatie €119,00
Verzoek benoemen van een trouwambtenaar (babs) voor 1 dag €196,50

De tarieven voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de Villa te Geldrop en Oude Raadhuis zijn gelijk aan bovenstaande tarieven. 

Extra informatie

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U hebt niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus mag zijn. 
 • U staat niet onder curatele (handelingsonbekwaam) of u hebt toestemming van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Gratis trouwen of geregistreerd partnerschap

Inwoners van Geldrop-Mierlo komen in aanmerking voor een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit vindt plaats op donderdagochtend aan de balie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. 

Bekijk hier de voorwaarden voor gratis trouwen of geregistreerd partnerschap.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap tegen gereduceerd tarief

Iedereen die wil trouwen of een partnerschap wil sluiten kan hiervan gebruik maken op donderdagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur. Het gaat hier om een simpele ceremonie zonder persoonlijk verhaal die plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis in Geldrop. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Bekijk hier de voorwaarden voor trouwen of geregistreerd partnerschap tegen een gereduceerd tarief

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Interessante websites