Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Doe eerst de ‘vergunningcheck’ op Omgevingsloket.nl(externe link). Meestal weet u daarna of u een vergunning nodig heeft om te bouwen, een pand en gronden anders te gebruiken, een boom te kappen e.d. Maar weet u het niet zeker? Of voldoen uw plannen niet aan de welstandscriteria of het bestemmingsplan? U kunt ons dan om advies vragen over uw (concept)plannen. Dat doen we met een vooroverleg (het voormalige principeverzoek).

Vooroverleg

Een vooroverleg is de vervanger van het principeverzoek en is een schriftelijke beoordeling van uw bouwplannen. Een vooroverleg is dus geen gesprek. U stuurt ons de nodige informatie digitaal. Wij sturen u dan een schriftelijke reactie met advies. Wij beoordelen uw plannen op de volgende onderdelen:

  • het geldende bestemmingsplan;
  • overige relevante ruimtelijke aspecten;
  • mogelijkheid om af te wijken bij AMvB aangegeven gevallen (Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link), en indien van toepassing
  • redelijke eisen van welstand, zoals opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota;
  • indien van toepassing, het sociale domein.

Een vooroverleg is niet verplicht. Maar bij grotere of ingewikkelde plannen is het wel nuttig. U voorkomt zo dat we de gevraagde vergunning (gedeeltelijk) weigeren. Uiteindelijk voorkomt u hiermee dat uw plannen vertragen en/of duurder worden.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u weten of uw plannen kans hebben? U kunt vooroverleg op de volgende manier aanvragen:

Ga naar www.omgevingsloket.nl(externe link). Kies voor particulier of bedrijf, klik op 'Aanvraag/melding' en log in met DigiD. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de bijlagen toe. Klik dan onderaan de pagina op de knop ‘openstellen voor bevoegd gezag’. Wij krijgen dan een melding van het Omgevingsloket “We behandelen dit als een aanvraag vooroverleg”.

U krijgt van ons een schriftelijke beoordeling thuisgestuurd, met een advies over het vervolg.

Wat kost het?

De prijs van een vooroverleg is het zelfde als voor het principeverzoek. Afhankelijk van de bouwsom en de complexiteit wordt voor de behandeling € 125,00 of € 525,00 in rekening gebracht.