Op 2 november 2020 heeft de gemeenteraad de “Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en windmolens” vastgesteld. Onderdeel van dit beleid was het openstellen van een tranche van 30 hectare gedurende een maand voor het indienen van initiatieven. Deze tranche heeft van 13 november tot 13 december 2020 opengestaan. Op dit moment heeft de gemeente geen plannen om een nieuwe tranche open te stellen. De raad geeft hierover het volgende aan: “We willen als gemeente graag op een duurzame wijze energie opwekken. We lopen echter tegen het probleem op dat het netwerk niet voldoende capaciteit heeft om de opgewekte energie te vervoeren en op te slaan. Maar ook onze groene ruimte hebben we hoog in het vaandel staan. Er wordt daarom nadrukkelijk gekozen om eerst projecten te stimuleren waarbij de groene ruimte zoveel mogelijk met rust gelaten wordt, alvorens te kiezen voor zonnevelden. Ook de zelfvoorzienendheid moet gestimuleerd worden, zowel voor particulieren als bedrijven.