Gemeente opent tranche voor indienen initiatieven zonneparken

Op 2 november 2020 heeft de gemeenteraad de “Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en windmolens” vastgesteld. Onderdeel van dit beleid is het openstellen van een tranche van 30 hectare gedurende een maand voor het indienen van initiatieven. De gemeente selecteert van de initiatieven die aan de randvoorwaarden voldoen, de beste initiatieven. We nodigen de geselecteerde initiatieven uit om een vergunningaanvraag in te dienen.

Bent u geïnteresseerd om een zonnepark te realiseren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo? Dan nodigen wij u van harte uit om een initiatief in te dienen.

Hieronder staan de stappen die u daarbij doorloopt:

1. Openstelling tranche

De tranche wordt opengesteld op 13 november 2020.

2. Indienen principeverzoek

U dient uiterlijk 13 december 2020 om 00:00 uur uw initiatief in, in de vorm van een ‘principeverzoek’. U kunt onder vermelding van zaaknummer 2020-017382 een principeverzoek indienen door dit te mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of door het per post te versturen aan Gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. het college van B&W, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. In bijlage 7 van de Beleidsvisie staat wat hierin tenminste moet worden opgenomen.

3. Toets principeverzoek

Uitsluitend complete principeverzoeken worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van het afwegingskader.

4. Selecteren initiatieven

Na de beoordeling van de principeverzoeken aan de hand van het afwegingskader brengen we een advies uit aan het college over de te selecteren initiatieven. Het college besluit over de geselecteerde initiatieven.

5. Verdere uitwerking en aanvragen omgevingsvergunning

De geselecteerde initiatieven kunnen hun initiatief verder gaan uitwerken en een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen. 
Uiteraard geldt dat wanneer is ingestemd met een principeverzoek, dat niet automatisch betekent dat ook de omgevingsvergunning zal worden toegekend.

U kunt desgewenst met de gemeente contact opnemen voor een vooroverleg via gemeente@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van zaaknummer 2020-017382.