De Bleekvelden Geldrop

De Bleekvelden en omgeving zijn een aandachtsgebied in Geldrop. In het kader van de visie bedrijventerrein en het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is besloten het bedrijventerrein aan de Bleekvelden te veranderen in een woongebied.

De Bleekvelden is een gemengd bedrijventerrein waar op dit moment onder meer enkele kleinschalige bedrijven, kantoorpanden, een bouwmarkt en een sportschool zijn gehuisvest. Met de transformatie naar woongebied willen we het gebied toekomstbestendig maken en invulling geven aan de groeiende woningbehoefte in de gemeente. In het gebied worden circa 220 woningen gerealiseerd.

Ruimtelijke visie

In de ruimtelijke visie geven we aan op welke manier het gebied mag veranderen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. Zo mag er gebouwd worden aan de randen van het gebied en komt er in het midden een groen rustpunt. Tussen de nieuwe gebouwen door worden ook relaties gelegd met het Kleine Dommeldal. Het gebied krijgt een industriële architectuur met een knipoog naar het Geldropse textielverleden. De ruimtelijke visie is op 17 oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document is hieronder te bekijken.

Transformatie in uitvoering

Inmiddels zijn we begonnen met de eerste fase van de transformatie van het gebied. De Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) heeft het pand aan de Bleekvelden 21 inmiddels in gebruik genomen als verenigingsgebouw. Verder is er voor het verbouwen van de voormalige gemeentewerf aan de Bleekvelden 1 tot en met 20 is een vergunning verleend en zijn de eerste sloopwerkzaamheden gestart. In de bestaande werf komen 20 loftwoningen. Dit worden hoofdzakelijk koopwoningen die variëren in prijs maar allemaal onder NHG-grens zullen vallen. De start van de bouw is gepland voor eind van het jaar. De laatste woningen staan op dit moment (oktober 2022) in de verkoop. Voor vragen over de verkoop van de woningen verwijzen wij u naar Olav Veldhuizen makelaardij in Heeze.

Impressie loftwoning De Bleekvelden
Impressie loftwoning De Bleekvelden

Eerste nieuwbouw in aantocht!

Aan de Mierloseweg (nr. 40) op de hoek van de Ter Borghstraat worden 40 huurappartementen gebouwd in verschillende prijsklassen. Onder het gebouw komt een ondergrondse parkeervoorziening voor de bewoners. Het bestemmingsplan is op 11 juli 2022 door de raad vastgesteld en te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op adres Mierloseweg 40). Mocht u vragen hebben over de beschikbaarheid van de woningen dan kunt u een mail sturen naar de projectontwikkelaar: info@wijdland.com.  Afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure zou er dan in 2023 gestart kunnen worden met de bouw. 

CentrumImpuls Geldrop

Voor de overige locaties in het gebied loopt de planvorming nog. We willen de transformatie van het gebied uiterlijk in 2030 hebben afgerond. Het deelgebied Bleekvelden maakt onderdeel uit van het totaalproject CentrumImpuls Geldrop.

Meer informatie

Voor meer informatief of vragen over het project Bleekvelden kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Joris Kantelberg. Hij is te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93 of per e-mail op j.kantelberg@geldrop-mierlo.nl.