Jeugdbeleid

De jeugd is onze toekomst

De gemeente Geldrop-Mierlo gelooft écht dat de jeugd onze toekomst is. Het beleidsplan jeugd gaat uit van kansen en mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, gelukkige en verantwoordelijke mensen. Dit betekent dat wij aandacht hebben voor talentontwikkeling en jongeren leren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Veranderlab Jeugd

Hoe vind jij het om op te groeien in Geldrop-Mierlo? Wat vind je leuk in de gemeente? Wat juist niet? De gemeente is op 21 oktober 2015 met de jeugd van Geldrop-Mierlo in gesprek gegaan tijdens het Veranderlab Jeugd. Wil je weten wat er besproken is? Bekijk de nota Veranderlab_jeugd of de video op YouTube.

Jongerenwerk

De jongerencentra in Geldrop-Mierlo bieden een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen meedoen. Elke week is er wel iets te doen: sport, disco, muziek, internetcafé, een meidengroep of gewoon bijkletsen met vrienden en vriendinnen. Wil je meer informatie over het jongerenwerk? Kijk dan op pagina Jongerencentra en speellocaties, kijk op de website van de LEVgroep of bel met één van de jongerenwerkers van de LEV groep:

Jongerenwerk Geldrop-Mierlo

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Sinds 2015 is Geldrop-Mierlo een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De gemeente werkt samen met instellingen en bedrijven om overgewicht bij kinderen en jongeren aan te pakken en te voorkomen. De gemeente is inmiddels gestart met een plan van aanpak.

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Bij het CMD kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht met vragen. Medewerkers geven informatie en advies. Bij ingewikkelde of grotere problemen begeleidt het CMD naar de beste hulp of oplossing. Meer informatie hierover vindt u op de pagina CMD Jeugd.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het jeugdbeleid? Neem dan contact op met Lobke van Kraay, telefoon 040 289 38 93.

Relevante pagina's

Documenten 

Interessante websites