Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door hun beperking(en) niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door:

  • Een vergoeding te geven voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
  • Een vergoeding te geven voor het zelfstandig of met begeleiding reizen met openbaar vervoer.
  • Te zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Voorwaarden

Uw kind heeft niet zomaar recht op leerlingenvervoer. Het moet bijvoorbeeld gaan om onderwijs, niet over een behandeling of opvang. De afstand tussen uw woning en een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) moet meer zijn dan 4 kilometer. Verder moet uw kind een handicap hebben waardoor het niet zelfstandig kan reizen naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Het uitgangspunt voor leerlingenvervoer is altijd de school die het dichtstbij ligt. Alle voorwaarden staan in de verordening leerlingenvervoer van de gemeente. Probeer wel eerst na te gaan of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

 

Aanvraagformulieren leerlingenvervoer

De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag een medisch vervoersadvies bij een externe adviseur (een adviseur van buiten de gemeente). Met dit advies wordt bepaald op welke vergoeding u recht heeft.

Meer informatie

Bel het CMD: 040 289 38 99