Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door hun beperking(en) niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door:

  • Een vergoeding te geven voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
  • Een vergoeding te geven voor het zelfstandig of met begeleiding reizen met openbaar vervoer.
  • Te zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Voorwaarden

Uw kind heeft niet zomaar recht op leerlingenvervoer. Het moet bijvoorbeeld gaan om onderwijs, niet over een behandeling of opvang. De afstand tussen uw woning en een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) moet meer zijn dan 4 kilometer. Verder moet uw kind een handicap hebben waardoor het niet zelfstandig kan reizen naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Het uitgangspunt voor leerlingenvervoer is altijd de school die het dichtstbij ligt. Hieronder leest u meer informatie over de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Alle voorwaarden staan in de verordening leerlingenvervoer van de gemeente. Probeer wel eerst na te gaan of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

De gemeente kan bij de beoordeling van de aanvraag om vervoersadvies vragen bij een externe adviseur. Met dit advies wordt bepaald op welke vergoeding u recht heeft.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Voor leerlingenvervoer gaan we uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. U bent vrij in uw keuze om te kiezen voor de beste school voor uw kind. Dit betekent alleen niet dat u dan altijd in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening. Houd hier rekening mee.

Is de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind niet toegankelijk, dan moet u dit onderbouwen. Wij kunnen u dan vragen om bij de dichtstbijzijnde school onderbouwing op te vragen. Zoals, waarom dat deze dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor uw kind. Wanneer blijkt dat deze school wel toegankelijk is, kan dit gevolgen hebben voor het besluit dat wij nemen. Zo kunnen wij uw aanvraag bijvoorbeeld afwijzen of een gedeeltelijke toekenning doen.

Leerlingenvervoer aanvragen

Vraag leerlingenvervoer aan

Wat moet ik weten?

Beslistermijn aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding leerlingenvervoer. Mag uw kind vóórdat u van ons een beslissing heeft ontvangen al starten op school? Dan kan dit betekenen dat u de eerste periode zelf vervoer moet regelen. Doet u een aanvraag voor het nieuwe (aankomende) schooljaar, zorgt u dan dat wij deze ontvangen hebben binnen acht weken voordat de school start. Anders kan dit betekenen dat u ook de eerste periode zelf voor vervoer moet zorgen.

Wanneer krijgt u bericht?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u deze (of een andere reactie) niet van ons gekregen, dan is uw aanvraag waarschijnlijk niet bij ons binnen gekomen. Er kan dan misschien iets mis zijn gegaan. Als u na een week nog geen bevestiging voor ontvangst heeft ontvangen van ons. Neemt u dan even contact met ons op. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vervoersvoorziening.

Soms extra informatie nodig

Soms hebben wij niet genoeg informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan vragen wij u ons de ontbrekende informatie te sturen.

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u (nog) geen vergoeding leerlingenvervoer heeft ontvangen.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar? Dan kunt u de aanvraag indienen vanaf april. Zorgt u er wel voor dat uw aanvraagformulier vóór 1 juni bij ons binnen is. Als u zich aan deze datum houdt, kunnen wij uw aanvraag op tijd beoordelen. Alleen dan kunnen wij, als u in aanmerking komt voor een vergoeding, garanderen dat de vervoersvoorziening vanaf de eerste schooldag in gaat.

Vraagt u een vervoersvoorziening aan als het schooljaar al is begonnen?

Wij behandelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Wij kunnen een wachttijd dan niet voorkomen, houdt u hier rekening mee.

Is uw situatie veranderd?

Verandert de situatie van uw kind (verhuizing, andere school of locatie), dan moet u dit ook aan ons doorgeven of aanvragen. Als het mogelijk is binnen 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat wij uw aanvraag of wijziging op tijd kunnen verwerken. Heeft u nog vragen of is er iets onduidelijk? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl. Wij laten aan u weten of wij nog meer van u nodig hebben.