Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door hun beperking(en) niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een (lichamelijke) handicap en de school ver weg ligt. De gemeente regelt en betaalt het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door:

  • het uitkeren van een vergoeding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor de auto.
  • het regelen van (aangepast) vervoer met een bus of taxi bij een vervoersbedrijf.

Voorwaarden:

Niet elk kind heeft recht op leerlingenvervoer. Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer toetst de gemeente de situatie van uw kind. Dit doet zij onder andere aan de hand van:

  • De afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van uw kind
  • De reistijd
  • De mogelijkheden van uw kind

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Voor leerlingenvervoer gaan we uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. Dit betekent dat het een school moet zijn die past bij de situatie van uw kind en welke het meest dichtbij uw woning is. U bent vrij in uw keuze voor de beste school voor uw kind. Dit betekent alleen niet dat u dan altijd in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening. Houd hier rekening mee.

Is de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind niet toegankelijk (de school kan bijvoorbeeld niet de ondersteuning geven die uw kind nodig heeft of de school is vol), dan moet u dit onderbouwen. Wij kunnen u dan vragen om bij de dichtstbijzijnde school onderbouwing op te vragen. Zoals, waarom dat deze dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor uw kind. Wanneer deze school toch toegankelijk is, dan kan dit gevolgen hebben voor het besluit dat wij nemen. Zo kunnen wij uw aanvraag bijvoorbeeld afwijzen of een gedeeltelijke toekenning doen.

Gedrag in de taxi

Het kan gebeuren dat uw kind of een ander kindje in de taxi moeilijk gedrag laat zien. Als dit vaker gebeurt dan kan het taxibedrijf in gesprek gaan met de ouders. De verantwoordelijkheid voor het gedrag ligt bij de ouders en niet bij de taxichauffeur. Wij verwachten dan dat de ouders het kind hier op aanspreken. Als het gedrag niet verbetert en ouders hiervoor zelf geen hulp vragen van een professional, dan kan in het ergste geval het taxivervoer stop gezet worden. Dit hopen wij natuurlijk altijd te voorkomen door in gesprek te gaan. Ouders kunnen dan mogelijk in aanmerking komen voor een ander soort bekostiging. Bijvoorbeeld een kilometervergoeding waarmee u uw kind zelf naar school kunt brengen.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u onder andere nodig:

  • Naam en adres van de school
  • Onderbouwing waarom de leerling niet zelfstandig naar school kan reizen
  • Welke handicap of beperking(en) ervaart uw kind. Hiervan hebben wij dan onderbouwing nodig zoals onderzoeksverslagen, een ontwikkelingsplan van school, een verklaring van een arts.

Aanvraag (vergoeding) leerlingenvervoer

Kijkt u goed welk formulier u kiest. Als er nog geen leerlingenvervoer toegekend, dan kiest u voor “nieuwe aanvraag”. Is er al wel een toekenning en u wilt iets wijzigen? Dan kiest u voor “Toekenning wijziging”.

Vraag leerlingenvervoer aan

Verordening bekostiging leerlingenvervoer

In juni 2022 is een nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening bekostiging leerlingenvervoer vind u op de website van overheid.nl(externe link).

De verordening is het kader waaraan de gemeente uw aanvraag toetst. In de nieuwe verordening staan ook nieuwe regels. Ook zijn er oude regels weggehaald. Dit houdt in dat als u eerder een aanvraag heeft gedaan, het kan zijn dat uw kind nu wel of juist geen recht meer heeft op het betalen van het leerlingenvervoer.

Wat moet ik weten?

Beslissing aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Mag uw kind vóórdat u van ons een beslissing heeft ontvangen al starten op school? Dan kan dit betekenen dat u de eerste periode zelf vervoer moet betalen of regelen. Doet u een aanvraag voor het nieuwe (aankomende) schooljaar, zorgt u dan dat wij deze ontvangen hebben binnen acht weken voordat de school start. Anders kan dit betekenen dat u ook de eerste periode zelf voor vervoer moet zorgen.

Wanneer krijgt u bericht?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons hierover een bericht (brief via de post of een digitaal bericht). Heeft u deze (of een andere reactie) niet van ons gekregen, dan is uw aanvraag waarschijnlijk niet bij ons binnen gekomen. Er kan dan misschien iets mis zijn gegaan. Neemt u dan na één week na het versturen van uw aanvraag contact met ons op.

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Als uw kind recht heeft op leerlingenvervoer, dan leest u in de brief ook of wij een geldvergoeding aan u geven of dat wij het vervoer gaan regelen via een taxibedrijf.

Soms extra informatie nodig

Soms hebben wij niet genoeg informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan vragen wij u ons de missende informatie te sturen.

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door (een vergoeding voor) leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u (nog) geen vergoeding leerlingenvervoer heeft ontvangen.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Dan kunt u een aanvraag doen vanaf april. Zorgt u er wel voor dat uw ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni bij ons binnen is. Als u zich aan deze datum houdt, kunnen wij uw aanvraag op tijd beoordelen. Alleen dan kunnen wij, als u in aanmerking komt voor een vergoeding, garanderen dat de vervoersvoorziening vanaf de eerste schooldag in gaat.

Vraagt u een vervoersvoorziening aan als het schooljaar al is begonnen?

Wij behandelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Wij kunnen een wachttijd dan niet voorkomen, houdt u hier rekening mee.

Is uw situatie veranderd?

Verandert de situatie van uw kind (verhuizing, andere school of locatie), dan moet u dit ook aan ons doorgeven of aanvragen. Als het mogelijk is binnen 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat wij uw aanvraag of wijziging op tijd kunnen verwerken. Heeft u nog vragen of is er iets onduidelijk? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl. Wij laten aan u weten of wij nog meer van u nodig hebben.

Contact

Hebt u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u bellen naar 040-2893899 of mailen naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl.