Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Dit is een flinke stap voor uw kind en voor u als ouder. Het is belangrijk om een school te vinden die past bij het niveau van uw kind en waar uw kind zich thuis voelt. Het is daarom goed om te weten wat er komt kijken bij het voortgezet onderwijs. De scholen geven informatie in hun schoolgids. Op speciale voorlichtingsavonden, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel informatie over de scholen krijgen.

Op de website Opvoeden vindt u veel informatie over het voortgezet onderwijs.

Leerplicht

Uw kind moet naar school tot het jaar waarin het 16 wordt. Heeft uw kind op zijn 16e nog geen diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 2 of hoger)? Dan moet het naar school tot het zo'n diploma heeft. Of tot uw kind 18 jaar wordt.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


 

 

Moeite of problemen op school

 

Heeft uw kind moeite of problemen op school? Neem contact op met de mentor van uw kind. Hij of zij kan u vertellen hoe het op school gaat. Ook met vragen kunt u hier terecht. De mentor zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. Meer informatie vindt u op de website Opvoeden.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen met een beperking die niet zelf naar school kunnen. Leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs gaan of naar het (speciaal) voortgezet onderwijs. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelf naar school kunnen.

U vraagt leerlingenvervoer aan op bij het CMD van de gemeente. U leest er meer over bij Leerlingenvervoer.

Pesten

Wordt uw kind gepest op school of pest het anderen? Wordt uw kind gepest via internet? Kijk bij Veiligheid en Geweld voor advies om hiermee om te gaan.

Kinderen die gepest worden kunnen bellen met de Kindertelefoon. Of kijken op de website van Pestweb. Op Help wanted en Vraag het de politie kunnen ze vragen stellen en chatten.


Bel de Kindertelefoon: 0800 0432


 

Bent u tevreden over deze pagina?