In elke zomer hebben we wel een paar keer te maken met hevige regenval. Dit zorgt voor veel overlast. De maand juni is inmiddels berucht voor de zware buien die dan kunnen vallen. We moeten leren hier mee om te gaan. Het lijkt erop dat de buien in de loop van de jaren steeds intenser zijn geworden. Het is niet altijd mogelijk om al dat water zo snel af te voeren dat er geen overlast optreedt. Daarom moet u er zelf ook er op bedacht zijn en zo nodig uw maatregelen nemen. Zeker als u in het verleden al eens overlast heeft gehad. De gemeente neemt maatregelen, en u kunt zelf ook veel doen. En daarmee verminderen we samen de overlast die ontstaat.

Wat doet de gemeente

Aanpak wateroverlast

Wij zijn bezig met de uitvoering van een groot pakket aan maatregelen. Meer informatie hierover leest u op projecten aanpak wateroverlast. We hopen daarmee overlast in de toekomst tegen te kunnen gaan. De gemeente heeft met behulp van adviesbureau lv-Infra alle overlastsituaties en problemen in kaart gebracht. In samenspraak met bewoners is een groot pakket aan maatregelen opgesteld. Een aantal knelpunten is al aangepakt. Het is echter onmogelijk om het hele rioolstelsel aan te passen zodat extreme regenval zonder overlast kan worden verwerkt. Water op straat blijft in dit soort situaties vooralsnog onvermijdelijk. Het riool in onze gemeente is, zoals de meeste rioleringen in Nederland, simpelweg niet in staat zulke enorme hoeveelheden water in een korte tijd af te voeren. De stelsels zijn daar niet op ontworpen.

Waarom is er wateroverlast

De riolering in de gemeente is, in de loop van de afgelopen 100 jaar, stukje bij beetje aangelegd. Die stukjes werden telkens ontworpen op basis van de op dat moment bekende klimaatgegevens. De klimatologische situatie lijkt in de laatste decennia snel gewijzigd. Het is niet mogelijk om het gehele rioolstelsel even snel daar op aan te passen. We zijn er wel mee bezig. Maar de maatregelen die we moeten nemen zijn kostbaar en vergen een lange voorbereiding. Daardoor is het bijna niet te voorkomen dat er in de komende jaren hier en daar overlast zal ontstaan.  

Gemeentelijk Riolerings Plan

Wij voeren steeds vernieuwingen en verbeteringen uit aan het stelsel. Wij reinigen en inspecteren elk jaar bijna 11 kilometer riolering. Waar nodig voeren we reparaties uit. Ook alle pompen en overstortputten worden meerdere malen per jaar gereinigd en geïnspecteerd. Er zijn bijna 16.000 kolken (afvoerputjes). Zij worden allemaal meerdere malen per jaar gereinigd. Door regelmatig de goten de borstelen voorkomen we dat de kolken en het riool vervuilen. In het Gemeentelijk Riolerings Plan GRP kunt u lezen wat wij allemaal doen en wat dat kost (en oplevert).

Wat kunt u doen?

Water komt via maaiveld de woning binnen

Dit gebeurt als bijvoorbeeld het terras of de straat onder water staat. Woningen met een klein hoogteverschil met de weg zijn kwetsbaar. In enkele gevallen is het voerpeil van de woning onder het niveau van de weg gelegen. Ook kelders en ondergrondse garages zijn zeer kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid is vrijwel niet op te lossen. Zorg voor schotten, zandzakken, wijzig de hoogteligging en afwatering van het terras, schaf een pomp aan om water snel uit kelders te kunnen pompen en maak een verlaging in uw tuin om het water naar toe af te voeren.

Water komt via toiletpot of schrobput de woning binnen

Dit komt vaak voor bij plotselinge, hevige regenval. Door de snelheid waarmee het water komt kan de lucht niet uit de huisriolering ontsnappen. Normaal gesproken ontwijkt de lucht via de regenpijp. Maar door de grote hoeveelheid water en de snelheid waarmee het komt, is dit niet mogelijk.  Er raakt een luchtbel opgesloten die op zoek gaat naar een ontsnappingspunt. Dit is vaak een schrobputje of een toiletpot. De lucht spat er daar uit, en er ontstaat een heveleffect waarmee dakwater en water uit de rioolbuizen wordt aangetrokken. De druk in de regenpijp zorgt er voor dat het water soms tot het plafond spuit. Dit is allemaal te voorkomen door de ontluchting van de huisriolering goed op orde te houden. En plaats een ontlastput, aan de voor- en achterzijde van de woning. Dan kan de luchtbel en de waterdruk buiten uw woning ontsnappen. Kijk in Folder Beluchting en wateroverlast in huis voor meer informatie.

Water op straat wat (niet) doen

Doen

  • Help uw medemens waar nodig;
  • Blijf in huis en hou ook kinderen en huisdieren binnenshuis;
  • Ga hooguit te voet de straat op, blijf op de trottoirs en pas op voor openliggende putten;
  • Bel de gemeente bij schade of gevaarlijke situaties aan de openbare weg;
  • Veeg vuil bij de straatputjes weg zodat water kan wegstromen.

Niet doen

  • Trek nooit een putdeksel open als de straat onder water staat! Probeer niet om zelf een openliggende putdeksel dicht te leggen als er nog water op straat staat. U brengt uzelf en anderen in gevaar. Iemand die op dat moment om wat voor reden dan ook in zo'n put terecht komt, komt er nooit meer uit. En dan kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Bel de gemeente als er een putdeksel open ligt;
  • Ga niet met de auto of fiets de weg op als die onder water staat. U kunt immers niet goed zien waar u rijdt;
  • Een door het water rijdende auto veroorzaakt golfslag die schade veroorzaakt in woningen. De bewoners van aanliggende woningen nemen het u niet in dank af;
  • Het water wat op straat staat bevat ziekmakende bacteriën. U kunt er goed ziek van worden. Dat geldt ook voor uw hond! Niet in gaan zwemmen dus!