Wat is het?

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking kunt u binnen 6 weken na bekendmaking gratis een bezwaarschrift indienen. 

Wilt u bezwaar maken tegen een andere heffing van de gemeente? Kijk dan bij bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen.  

Wilt u bezwaar maken tegen een ander besluit? Lees dan verder bij bezwaarschrift indienen.

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de aanslag gelden. Uw bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking betekent niet dat u niet hoeft te betalen.

Hoe werkt het?

Online regelen

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Schriftelijk bezwaar indienen

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beschikking waartegen u bezwaar maakt of een kopie van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Als u voor iemand anders een bezwaarschrift indient, heeft u een machtiging van deze persoon nodig.

Hoe lang duurt het?

U moet binnen 6 weken nadat de beschikking is genomen bezwaar maken. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Wanneer uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet in behandeling genomen en niet ontvankelijk verklaard. Als u het per post indient, bent u op tijd als u het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding als u redelijkerwijs niet in staat was om tijdig bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Voor belastingzaken geldt een afwijkende beslistermijn. De termijn is afhankelijk van het moment waarop u bezwaar maakt. In het algemeen geldt dat de beslissing op bezwaar moet worden genomen binnen het kalenderjaar waarin u uw bezwaarschrift indient. Wanneer u echter bezwaar maakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, dan volgt de beslissing op bezwaar binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Voor belastingzaken is er geen onafhankelijke hoorcommissie. Als u desondanks behoefte heeft aan een hoorzitting, kunt u dat aangeven in uw bezwaarschrift.

Bent u tevreden over deze pagina?