Wat is het?

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking (omdat u de WOZ-waarde te hoog of te laag vindt) of met de aanslag (omdat u geen eigenaar en/of gebruiker bent) kunt u bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Voordat u bezwaar maakt kunt u ook met ons bellen via (040) 289 38 93. Onze medewerkers kijken graag met u mee.

Hoe werkt het?

Een bezwaar moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar. U kunt uw bezwaar op twee manieren indienen:

  1. Schriftelijk: u kunt uw brief ter attentie van de heffingsambtenaar sturen naar: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
  2. Digitaal: u kunt met behulp van uw DigiD uw bezwaar indienen via de knop hieronder. Bedrijven kunnen met behulp van e-herkenning bezwaar maken.

DigiD linkDigitaal bezwaar indienen

Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en voorzien van uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het aanslagnummer, de reden(en) van uw bezwaar en een dagtekening.

Wanneer u voor iemand anders een bezwaarschrift indient, heeft u een machtiging van deze persoon nodig.

Let op: als u bezwaar indient moet u de aanslag toch tijdig betalen.

Hoe lang duurt het?

U moet binnen 6 weken nadat de beschikking is genomen bezwaar maken. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Wanneer uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet in behandeling genomen en niet ontvankelijk verklaard. Als u het per post indient, bent u op tijd als u het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding als u redelijkerwijs niet in staat was om tijdig bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Voor belastingzaken geldt een afwijkende beslistermijn. De termijn is afhankelijk van het moment waarop u bezwaar maakt. In het algemeen geldt dat de beslissing op bezwaar moet worden genomen binnen het kalenderjaar waarin u uw bezwaarschrift indient. Wanneer u echter bezwaar maakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, dan volgt de beslissing op bezwaar binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Voor belastingzaken is er geen onafhankelijke hoorcommissie. Als u desondanks behoefte heeft aan een hoorzitting, kunt u dat aangeven in uw bezwaarschrift.