Wat is het?

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking (omdat u de WOZ-waarde te hoog of te laag vindt) of met de aanslag (omdat u geen eigenaar en/of gebruiker bent) kunt u bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Voordat u bezwaar maakt kunt u ook met ons bellen via (040) 289 38 93. Onze medewerkers kijken graag met u mee.

Hoe werkt het?

Een bezwaar moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar. U kunt uw bezwaar op twee manieren indienen:

  1. Schriftelijk: u kunt uw brief ter attentie van de heffingsambtenaar sturen naar: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
  2. Digitaal: u kunt hier met behulp van uw DigiD uw bezwaar indienen. Bedrijven kunnen met behulp van e-herkenning bezwaar maken.

Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en voorzien van uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het aanslagnummer, de reden(en) van uw bezwaar en een dagtekening.

Wanneer u voor iemand anders een bezwaarschrift indient, heeft u een machtiging van deze persoon nodig.

Let op: als u bezwaar indient moet u de aanslag toch tijdig betalen.