Inzien gegevens gemeentelijke belastingen

Hoofdbewoners en/of eigenaren van een pand in Geldrop of Mierlo kunnen hier online met behulp van een DigiD inlogcode het volgende inzien:

  • het WOZ-taxatieverslag van het pand;
  • de aanslag gemeentelijke belastingen;
  • aantal ledigingen van uw afvalcontainers (diftarspecificatie).

Inzien WOZ met DigiD

Inzien WOZ voor bedrijven

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven. Kijk hiervoor op de pagina 'Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen'. 

Machtiging wijzigen/stopzetten

Wilt u de machtiging wijzigen of stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven op de pagina 'Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen'.

Betalingsregeling

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en geen of weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen