Inzien gegevens gemeentelijke belastingen

Hoofdbewoners en/of eigenaren van een pand in Geldrop of Mierlo kunnen hier online met behulp van een DigiD inlogcode inzien

  • het WOZ-taxatieverslag van het pand
  • de aanslag gemeentelijke belastingen
  • aantal ledigingen van uw afvalcontainers (diftarspecificatie)  

Inzien WOZ met DigiD

Inzien WOZ voor bedrijven

Automatisch incasso gemeentelijke belastingen

Met een automatisch incasso geeft u toestemming om het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven. Kijk hiervoor op de pagina 'Automatische incasso voor gemeentebelastingen'. 

Machtiging wijzigen/stopzetten

Wilt u de machtiging wijzigen of stopzetten, dan kunt u dat ook aangeven op de pagina 'Automatisch incasso voor gemeentebelastingen'.

Betalingsregeling

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en geen of weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop staat de waarde van uw pand. De waarde wordt gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. De WOZ-gegevens worden jaarlijks rond half februari geactualiseerd.

Meer informatie WOZ

Lees meer informatie op de pagina WOZ-beschikking

Is de WOZ te hoog? Dan kunt u gratis een bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Afvalstoffenheffing

Inwoners van Geldrop-Mierlo betalen ieder jaar een vast bedrag aan afvalstoffenheffing (vastrecht). Daarnaast betaalt u per lediging (diftar). Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing; zij moeten zelf de inzameling van hun afval regelen. 

Meer informatie Afvalstoffenheffing

Lees meer informatie op de pagina Afvalstoffenheffing betalen

Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing? Kijk dan op de pagina 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen'.