Inzien gegevens gemeentelijke belastingen

Hoofdbewoners en/of eigenaren van een pand in Geldrop of Mierlo kunnen hier online met behulp van een DigiD inlogcode het volgende inzien:

  • het WOZ-taxatieverslag van het pand;
  • de aanslag gemeentelijke belastingen;
  • aantal ledigingen van uw afvalcontainers (diftarspecificatie).

DigiD linkInzien gegevens met DigiD

Aanvraag kopie aanslag gemeentelijke belastingen

Staat uw aanslag gemeentelijke belastingen er niet bij?

Aanvraag kopie aanslag gemeentelijke belastingen

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven. Kijk hiervoor op de pagina 'Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen'. 

Machtiging wijzigen/stopzetten

Wilt u de machtiging wijzigen of stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven op de pagina 'Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen'.

Betalingsregeling

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en geen of weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen