Iedereen kan juridische problemen krijgen. Bijvoorbeeld als u problemen heeft door schade, een scheiding, lastige contracten of als er iets is op uw werk. U krijgt dan te maken met wetten en regels die moeilijk kunnen zijn. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen, waar u moet zijn en of u de rechtshulp kunt betalen.

Waar wilt u meer over weten?

Juridische problemen

Heeft u juridische problemen? U kunt terecht bij het Juridisch Loket. Hier krijgt u advies en tips. Ook staan er op de website voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken.

Website Juridisch Loket(externe link)

Kosten rechtsbijstand

Wilt u weten wat rechtsbijstand kost? Kijk op de websites van het Juridisch Loket(externe link) en Rechtsbijstand(externe link).

Bijdrage voor rechtshulp


Kunt u de rechtshulp niet betalen? Vraag om een vergoeding voor rechtshulp. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage (een deel van de kosten). U hoeft de aanvraag niet zelf te regelen. Dit doet uw advocaat of bemiddelaar voor u. Let op: niet iedere advocaat helpt mensen die een bijdrage voor rechtsbijstand nodig hebben. Vraag dit eerst even.

Bijzondere bijstand
 

Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u Bijzondere bijstand krijgen om de eigen bijdrage voor de rechtshulp te betalen. Lees hier meer over bij Minimaregelingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit van een organisatie? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering of uw kinderopvangtoeslag? Dien een bezwaar in bij die organisatie. Gebruik de tips en voorbeeldbrieven op de website van het Juridisch Loket(externe link) om bezwaar te maken.

Bezwaar tegen besluit van gemeente

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente heeft genomen. U kunt dan binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen door het online bezwaarformulier te gebruiken of door een brief te schrijven. Kijk bij Bezwaar maken om te lezen hoe dit werkt.

Bent u tevreden over deze pagina?