Rioleringsbeleid

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (2018-2022). Hierin staat welke keuzes de gemeente maakt over hoe zij om gaat met afval-, regen- en grondwater. Ook de hoogte en de vorm van de rioolheffing voor de komende jaren is hierin vastgelegd.

In het plan staat welke activiteiten er de komende jaren worden opgepakt. De gemeente geeft jaarlijks bijna 1 miljoen euro uit om de riolering goed werkend te houden. Veel geld gaat naar de kosten voor het reinigen, inspecteren en herstellen van riolering. Maar we doen ook grote investeringen in rioolvervanging en de aanpak van regenwateroverlast.

Rioolvervanging in combinatie met wegreconstructies

In een groot aantal straten wordt de riolering vervangen. Hierbij investeren we circa € 4,9 miljoen, verspreid over 5 jaar. In het GRP staat aangegeven in welke straten het riool zal worden vervangen. We proberen de rioolvervangingen zoveel mogelijk te combineren met wegreconstructies. Kijk op de pagina Projecten voor de huidige plannen en projecten.

Regenwateroverlast

Om de overlast als gevolg van klimaatveranderingen aan te pakken investeren we € 1 miljoen. Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan. Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies streven we er naar om de openbare ruimte “klimaatadaptief” in te richten. We gaan onderzoeken of het nodig en zinvol is om een Hemelwaterverordening in te voeren, ter ondersteuning van deze maatregelen.

Rioolheffing

De inkomsten uit rioolheffing komen uitsluitend ten goede aan de rioleringszorg. In de afgelopen jaren is de rioolheffing flink gestegen. Ook in de toekomst blijft dit zo. Dit komt doordat we de komende jaren veel riolering moeten gaan vervangen. In de na-oorlogse periode zijn er op grote schaal wijken aangelegd. De riolen in deze wijken zijn na 60 jaar allemaal ongeveer tegelijkertijd aan vervanging toe. De kosten daarvan worden uit de rioolheffing betaald. In de komende 5 jaar stijgt de heffing met 1,75% per jaar.

Melding rioolverstopping

Als uw riolering verstopt is, of bij storingen aan de drukriolering belt u bij voorkeur naar de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93. U kunt uw klacht of storing ook melding via het formulier Melding Openbare Ruimte.

Rioleringsbeleid 2023-2027

Bekijk via de knop hieronder het rioleringsbeleid 2023-2027.

Rioleringsbeleid 2023-2027

Meer informatie  

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over het rioleringsbeleid? Neem dan contact op met Rob Elemans via het telefoonnummer 040 289 38 93.

Relevante pagina's

Documenten

Interessante websites