Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

Identificatieplicht

Als u gaat stemmen, moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Neem dan het bewijs van diefstal of verlies + een ander identificatiemiddel (zoals een ov-chipkaart of bibliotheek pas) met een foto van uzelf erop mee. 

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 3 maart 2021 de stempas thuisgestuurd.

Stempas verloren?

Bent u uw stempas verloren?

Verzoek om een nieuwe stempas

U kunt uw schriftelijk verzoek ook sturen naar Bureau Verkiezingen, Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

LET OP:

  • Uiterlijk 12 maart 2021 kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. 
  • Uiterlijk 16 maart 2021 vóór 12.00 uur kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak bij de gemeente. 

Stemmen bij volmacht

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. U geeft dan iemand anders de mogelijkheid om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Per persoon kunt u maximaal 3 volmachten krijgen. 

Als een kiezer tijdelijk in het buitenland woont, maar nog wel in Nederland staat ingeschreven, kan hij iemand machtigen om voor hem te stemmen. Ook kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Dit gaat via een (onderhandse of schriftelijke) volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u volbrengen via de achterzijde van de stempas. 

Download hier het formulier 'Stemmen bij volmacht' om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Stuur het ingevulde formulier naar verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of per post naar Bureau Verkiezingen, Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

LET OP:

  • Uiterlijk 12 maart 2021 dient u uw verzoek voor een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Per brief stemmen

Als u tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijft, kunt u stemmen per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen, verloopt via de gemeente Den Haag. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

In verband met COVID-19  laat minister Ollongren een uitwerking maken van het stemmen per brief, om inzicht te krijgen in een scenario waarbij stemmen in het stemlokaal niet mogelijk is. Daarbij wordt het proces van het briefstemmen zoals dat nu voor de kiezers in het buitenland is geregeld als basis genomen. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/gevolgen-coronamaatregelen-op-komende-verkiezingen

Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van de Tweede Kamer in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Kiezerspas aanvragen

LET OP:

  • Uiterlijk 12 maart 2021 kunt u schriftelijk een kiezerspas aanvragen. 
  • Uiterlijk 16 maart 2021 vóór 12.00 uur kunt u mondeling een kiezerspas aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak bij de gemeente. 

Kandidaatstelling

Op 1 februari 2021, de dag van kandidaatstelling, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad (centraal stembureau). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 9.00 en 17.00 uur gebeuren. 

Op de website Kiesraad.nl leest u meer informatie over kandidaatstelling.

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 afgelegd worden op ons gemeentehuis. U kunt de ondersteuningsverklaring van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 indienen. U kunt hiervoor een afspraak maken of gebruik maken van de vrije inloop tijdens openingstijden. Daarbij neemt u de ingevulde ondersteuningsverklaring en uw identiteitsbewijs mee.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten staan op de website van de kiesraad. De kandidatenlijst krijgt u uiterlijk 15 maart 2021 thuisgestuurd.

Stemlokalen

U mag zelf kiezen in welk stemlokaal u stemt. Voorafgaand aan de verkiezingen publiceren we een overzicht van de stembureaus. Deze stembureaus staan ook vermeld op de kandidatenlijst. De kandidatenlijst krijgt u thuisgestuurd.  

U vindt een plattegrond met daarop de locaties van de stembureaus op Waar is mijn stemlokaal.nl. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of de stemlokalen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op de website Waar is mijn stemlokaal.nl.

Kiezers met een beperking

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. In sommige gevallen mag een kiezer met een beperking geholpen worden bij het uitbrengen van de stem. Op de website Rijksoverheid.nl leest u meer informatie over stemmen met een beperking. 

In Geldrop en in Mierlo worden speciaal toegankelijke stemlokalen beschikbaar gesteld voor kiezers met een beperking (bijvoorbeeld blinden en slechtzienden). Kiezers zonder een beperking kunnen hier ook terecht om te stemmen. Uit het bovengenoemd onderzoek wordt bekend welke locaties hiervoor geschikt zijn. Wij brengen u hiervan op de hoogte via deze website. 

Verkiezingsborden

Bekijk hier het aanwijsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016 (pdf, 34 KB). *

* Het verkiezingsbord aan de Beukenhaag wordt verplaatst naar het Molenplein (zie afbeelding hieronder).

 

Verkiezingsuitslagen

Bekijk hier de uitslagen van de verkiezingen