Bruidspaar 60 jaar getrouwd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, misschien met zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Voordat u hulp kunt krijgen bekijkt de gemeente eerst wat u, met hulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dit niet lukt, wordt gekeken of zogenaamde algemene voorzieningen de oplossing zijn. Pas daarna wordt er gekeken naar een maatwerkvoorziening.