De leerplicht gaat in als kinderen 5 jaar worden, maar de meeste kinderen gaan al naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. Leerplicht betekent dat kinderen van 5 tot en met 18 jaar de basisschool moeten afmaken en een opleiding moeten volgen tot ze de startkwalificatie hebben behaald. U mag zelf weten bij welke basisschool u uw kind inschrijft.

Waar wilt u meer over weten?
 

U bent verplicht om uw kind naar school te laten gaan. Scholen moeten controleren of alle leerlingen er zijn. Ongeoorloofd schoolverzuim (uw kind zonder goede reden thuis houden) is strafbaar. De school moet dan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarschuwen.

Leerplicht

Leerplicht betekent dat kinderen van 5 tot en met 18 jaar de basisschool moeten afmaken en een opleiding moeten volgen tot ze de startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op HAVO-, VWO-, MBO niveau 2 of hoger.

U bent verplicht om uw kind naar school te laten gaan. Scholen moeten controleren of alle leerlingen er zijn. Ongeoorloofd schoolverzuim (uw kind zonder goede reden thuis houden) is strafbaar. De school moet dan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarschuwen. Meer informatie over leerplicht leest u op de website van de Rijksoverheid. Ook op de website Opvoeden vindt u informatie.
 

Opvang

Werken u en uw partner allebei? Dan heeft u misschien opvang voor uw kind nodig. Uw kind kan naar de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang of naar een gewone oppas. Kijk bij Kinderopvang voor meer informatie.

 

Problemen op school

Zijn er problemen op school? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen u en uw kind verder. Kijk in de schoolgids of op de website van school bij wie u moet zijn.

Als uw kind zich ernstig misdraagt en er geen verbetering is, kan het van school worden gestuurd, of worden geschorst. Op de website Opvoeden leest u hier meer over.  

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs gaan of naar het (speciaal) voortgezet onderwijs. Maar alleen als zij door hun handicap niet zelf naar school kunnen.

U vraagt leerlingenvervoer aan op bij het CMD van de gemeente. U leest er meer over bij Leerlingenvervoer.

Pesten

 

Wordt uw kind gepest op school of pest het anderen? Wordt uw kind gepest via internet? Kijk bij Veiligheid en geweld voor advies om hiermee om te gaan.

Kinderen die gepest worden kunnen bellen met de Kindertelefoon. Of kijken op de website van Pestweb. Op Help wanted en Vraag het de politie kunnen ze vragen stellen en chatten.

Bel de Kindertelefoon: 0800 0432


 

Bent u tevreden over deze pagina?