Het horecabeleid van Geldrop-Mierlo heet "Geldrop-Mierlo bruist". Elke horeca-ondernemer in Geldrop-Mierlo heeft met dit beleid te maken. In de beleidsnota leest u over de visie en ambities, landelijke regelgeving, aanpassingen op lokale verordeningen en plannen voor de toekomst.

Samenwerking, communicatie en integraal beleid 

Communicatie en samenwerking tussen horeca-ondernemers met de gemeente en politie wordt bevorderd. Dat gebeurt onder andere via het horecaloket bij de gemeente voor vragen van ondernemers en een tweejaarlijks overleg tussen de gemeente en horecavereniging Dommeldal (als vertegenwoordiger van de sector). 

Vergunning 

Als u een horeca-onderneming start heeft u altijd een exploitatievergunning nodig. Als u alcoholhoudende dranken schenkt heeft u daarnaast een drank- en horecavergunning nodig. Daarbij kijkt men onder andere of de horecazaak voldoet aan de inrichtingseisen. Wanneer u een aanvraag doet, dan moet u rekening houden met een behandeltermijn van 8 weken. Neemt u iemand in dienst die u op uw vergunning wilt bijschrijven, dan kan dat met een vereenvoudigde procedure. 

BIBOB-toets 

Bij een aanvraag van een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning wordt de BIBOB-toets toegepast. De wet BIBOB voorkomt dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt door een vergunning te verlenen. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. De gemeente kan besluiten uw aanvraag door te sturen naar het landelijk bureau BIBOB ter beoordeling. 

Evenementen 

Bij bijzondere gelegenheden kan de burgemeester een ontheffing verlenen op het verbod op alcohol schenken. Dit geldt voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. Bel voor meer informatie met het horecaloket, telefoon 14 040. De gemeente stelt geluidsnormen vast tijdens evenementen en festiviteiten. Zie ook Evenementenbeleid. Het landelijk vastgestelde Activiteitenbesluit (externe link)bevat normen voor reguliere geluidsproductie van een horecabedrijf. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn collectieve dagen aangewezen waarop de reguliere geluidsnormen niet gelden (bijvoorbeeld carnaval). Daarnaast kan voor maximaal 5 dagen een incidentele ontheffing worden verleend aan horecabedrijven waarbij de geluidsnormen worden verruimd. Dit kunt u doen door dit minimaal twee weken vooraf via een meldingsformulier in te dienen. 

Lokale regelgeving horeca 

Voor horecabedrijven is met name de drank- en horecaverordening van belang. Hierin is te vinden wat er precies onder een horecaonderneming wordt verstaan en wat de regels zijn voor terrassen en openingstijden. 

Meer informatie  

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het horecabeleid? Neem dan contact op met Corina van Wijk of Wendy van den Hurk.

Relevante pagina's

Documenten

Interessante websites