Jos van Bree is vanavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo.

De aanbeveling, die de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt, is in een besloten vergadering van de raad tot stand gekomen. Zojuist is de voordracht in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt.

De heer Van Bree is 50 jaar en gehuwd. Vanaf 2015 is hij wethouder van de gemeente Helmond.

Jos van Bree

Procedure

De procedure voor een nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo begon in de raadsvergadering van 11 juni 2019 met het aanbieden van de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de Koning de heer Van de Donk. De advertentie voor een nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo verscheen in de Staatscourant van 18 juni 2019

Daarop hebben 23 kandidaten gesolliciteerd.

Op 23 september heeft de vertrouwenscommissie in Den Bosch overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning. In dezelfde week zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. De keuze van de Vertrouwenscommissie is daarbij gevallen op de heer van Bree

Vertrouwenscommissie 

De Vertrouwenscommissie bestond uit Mark van Schaijk (voorzitter), Frans Stravers, Jan Peters-Rit,

Niek Engbers, Monica Leenders, Rita Bemelmans, Maurits Habraken. De vertrouwenscommissie is bijgestaan door Marc Jeucken (wethouder), Nick Scheltens (gemeentesecretaris) en Wim Geboers (plaatsvervangend griffier).

Benoeming

De Vertrouwenscommissie is ingenomen met het feit dat de gemeenteraad de voordracht van de heer Van Bree heeft ondersteund en gaat ervan uit de minister van BKZ spoedig tot benoeming zal overgaan.