Wat is het?

Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding of partij bent in een vastgoedtransactie met de gemeente. Met dit onderzoek controleert de gemeente uw betrouwbaarheid en integriteit van uw zakelijke relaties.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft of een overeenkomst heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren of een extra onderzoek doen.

Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van gevaar voor criminele activiteiten, kan de gemeente de gevraagde vergunning of subsidie weigeren of een verleende vergunning of subsidie intrekken. Ook kan de gemeente besluiten de overeenkomst of de rechtshandeling niet aan te gaan of een bestaande overeenkomst op te schorten of te ontbinden of de rechtshandeling te beëindigen.  

Wat moet ik doen?

 • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • De gemeente zet eventueel het Bureau Bibob in.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Bureau Bibob inzet.
 • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Hoe werkt het?

De gemeente kan de achtergrond van een particulier of ondernemer in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bouw en milieu;
 • bij de aanvraag van een subsidie;
 • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT;
 • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet:
 • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning;
 • bij de aanvraag van een exploitatievergunning;
 • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt;
 • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert;
 • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is;
 • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
 • als u vuurwerk wilt importeren

De gemeente zet het Bureau Bibob alleen in als ze zelf te weinig informatie heeft om onderzoek te doen.

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Huisvestigingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023” €45,00 in 2021.