Bibob-onderzoek

Wat is het?

Toepassing van de Wet Bibob helpt het gemeentebestuur om te voorkomen dat het ongewild criminaliteit mogelijk maakt. Er kan bibob-onderzoek plaatsvinden bij de aanvraag van vergunningen of subsidies, maar ook wanneer de overheid een vastgoedtransactie aangaat of aan een derde een overheidsopdracht gunt.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft of een overeenkomst heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Het Landelijk Bureau Bibob kan extra onderzoek doen en de gemeente adviseren.

Als uit alle informatie blijkt dat er sprake is van gevaar voor criminele activiteiten, kan de gemeente de gevraagde vergunning of subsidie weigeren of een verleende vergunning of subsidie intrekken. Ook kan de gemeente besluiten de overeenkomst of de rechtshandeling niet aan te gaan of een bestaande overeenkomst op te schorten of te ontbinden of de rechtshandeling te beëindigen.

Wat moet ik doen?

 • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • De gemeente zet eventueel het Bureau Bibob in.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Bureau Bibob inzet.
 • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Hoe werkt het?

De gemeente kan de achtergrond van een particulier of ondernemer in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bouw en milieu;
 • bij de aanvraag van een subsidie;
 • bij aanbestedingen door de gemeente;
 • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet:
 • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning;
 • bij de aanvraag van een exploitatievergunning;
 • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt;
 • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert;
 • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is;
 • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren;
 • als u vuurwerk wilt importeren.