Samen duurzaam (her)gebruiken

Bij een circulaire economie ontstaat geen afval, of wordt van afval nieuwe grondstoffen gemaakt. Afval is de nieuwe grondstof. Vrijwel alle producten die Nederlanders in de toekomst gebruiken, worden steeds opnieuw gebruikt. Er is geen sprake meer van de lijn: produceren, consumeren en daarna weggooien.

Dit spaart grondstoffen, het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Het stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

ìnformatie over circulariteit
afbeelding afkomstig van rijksoverheid

Wat doet de gemeente?

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie om 95% van het afval ter hergebruiken. Zo houden we slechts 5% huishoudelijk restafval over.

Verder koopt de gemeente zo veel mogelijk circulair in.

Wat kun je zelf doen?

Een goed werkende circulaire economie is niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook de consument heeft hierin een rol: kiezen voor duurzame producten moet de nieuwe standaard worden. Consumenten dragen ook bij aan een circulaire economie door spullen langer te gebruiken, te repareren of naar de kringloopwinkel te brengen. De overheid wil dit gedrag stimuleren door circulaire economie een plek te geven in het onderwijs en campagnes te voeren.

Kijk op zelf doen en minder afval voor meer tips.