Helaas ondervinden ondernemers in de gemeente Geldrop-Mierlo ook de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. U kunt bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Hieronder vindt u een overzicht:

Wat doet de gemeente voor ondernemers?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

U kunt als ondernemer of zzp-er in Geldrop-Mierlo een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Tot en met eind mei 2020 kon u de eerste Tozo-regeling aanvragen. De Tozo 2 regeling (juni t/m september) loopt op 30 september af. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021. Kijk voor meer informatie over Tozo 3 op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober

Senzer voert de Tozo regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit.

Meer informatie over Tozo

Op https://www.senzer.nl/coronavirus/ondernemers-in-zwaar-weer vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier. Voor vragen neemt u contact op met Senzer (0492) 582444.

 

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

 • We zorgen ervoor dat wij onze openstaande facturen zo snel mogelijk betalen.

  Landelijke regelingen

  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Dit is de opvolger van de eerdere TOGS regeling die nu gesloten is. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 (tot 17.00 uur). De TVL-regeling wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en kan per 3 maanden aangevraagd worden. Vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de 2e subsidieperiode, die loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De derde subsidieperiode start op 1 januari 2021 en de vierde op 1 april 2021.

  Wilt u weten of u recht heeft op de TVL of wilt u direct aanvragen? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
   

  Ook op de websites van de Kamer van KoophandelMKB Nederland en VNO/NCW staat veel informatie over de diverse regelingen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

  Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW 2.0 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Op dit moment kan de NOW 2.0 niet meer worden aangevraagd. De NOW wordt onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met juni 2021 en kan worden aangevraagd vanaf 16 november 2020.

  Kijk voor meer informatie op de website van KVK of vraag vanaf 6 juli de regeling aan via de website van het UWV.

   

  Diverse extra ondersteuningsmaatregelen 

  • Er is meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering-regeling). Het garantieplafond is verhoogd.
  • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) is verlaagd, zodat financiering toegankelijker is voor ondernemers.
  • Er is 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet vrij gemaakt voor kleine bedrijven. Met deze Kleine Krediet Corona (KKC) regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Aanvragen kan tot 1 januari 2021.
  • Er zijn specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups. Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen een overbruggingskrediet aanvragen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Meer informatie over de aanvraagprocedure. 
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis. Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).
  • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-eneconomie-tot-en-met-2021

  Kijk voor al deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid

  Maatregelen Belastingdienst

  De belastingdienst heeft ook maatregelen getroffen voor ondernemers (inclusief zzp’ers). Bijvoorbeeld een versoepeling van het uren criterium. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

  Vragen over krediet of personeel

  Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste instantie tot uw kredietverstrekker. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar op de website: https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-coronavirus.aspx

  Wat doet de regio voor ondernemers?

  Nieuw regionaal bedrijvenloket Brainport

  Juist in moeilijke tijden hebben we in Brainport meermaals bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen we ondernemers waar mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.brainporteindhoven.com/nl/.

  Informatie VNO/NCW afdeling Brabant en Zeeland

  Op de website van VNO/NCW staat een overzicht van maatregelen voor ondernemers met informatie van VNO/NCW en kennispartners en hoe je er aanspraak op maakt. Ook vind je hier de diverse protocollen die straks gaan gelden in de anderhalvemeter economie. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen het netwerk vraag en aanbod te koppelen.

  Impact van het coronavirus in Brabant

  Pact Brabant geeft een actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant weer.

  Platform voor vraag en aanbod

  Peelwerk.nl brengt mensen die tijd over hebben óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad komt bij elkaar.

  Noodverordening vanaf 14 oktober 2020

  Via onderstaande link is  de Noodverordening COVID-19 te bekijken.

  https://www.vrbzo.nl/noodverordening/

  Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt 

  Infographic steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

  Heeft u nog vragen?

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl.

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina.

  Cartoon mail naar vragencorona@geldrop-mierlo.nl