Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

Tijdelijke subsidieregeling naleving controle op Coronatoegangsbewijzen Geldrop - Mierlo 2021

Het college van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een subsidieregeling ingesteld voor horeca, sportverenigingen, cultuurinstellingen, evenementenbranche en andere ondernemingen die verplicht zijn om bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. Deze organisaties kunnen éénmalig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten die zij voor deze verplichting maken.

Tijdelijke subsidieregeling 

Coronasteunpakket

In maart 2021 heeft het college conform besloten over een coronasteunpakket voor de lokale ondernemers van Geldrop-Mierlo. Het college heeft op 14 december 2021 het coronasteunpakket geëvalueerd en onderzocht of er nog extra lokale coronamaatregelen nodig zijn voor het komende jaar 2022. Het lokale coronasteunpakket van 2022 omvat de volgende maatregelen: 

 • Terrassen: Samen met de horeca hebben we per 1 juni 2020 gekeken naar mogelijkheden om op de terrassen hetzelfde aantal mensen te kunnen bedienen als voor de coronacrisis. Om de horecaondernemers handelingsperspectief te geven, zijn de terrassen op 9 maart 2021 uitgebreid tot 31 december 2021. Gezien de vierde coronagolf waardoor de horeca weer gedeeltelijk dicht is, stellen we voor om de terrassenuitbreiding te verlengen tot 1 oktober 2022. Hier kunt u de richtlijnen van de terrassen bekijken. Voor de ondernemers van het Horecaplein geldt ook de gebruikersovereenkomst die zij hebben.
 • Tijdelijke voorzieningen: Maatwerk leveren voor tijdelijke voorzieningen, zoals overkappingen (over terrassen) voor (wachtende) klanten van (horeca)ondernemingen en detailhandel, en sportscholen om buiten te sporten mits binnen de corona-regels, afscherming voor click en collect, markeringen voor looproutes en andere dergelijke voorzieningen. Ook deze maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2022. Hoe u in aanmerking komt voor dit extra maatwerk leest u in dit document.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Het Rijk heeft besloten om per 1 oktober 2021 te stoppen met de Tozo. Ondernemers die nog last hebben van de nasleep van corona of anderszins in de problemen zijn geraakt, kunnen mogelijk gebruik maken van de tijdelijk aangepaste Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Kijk voor meer informatie op de website www.senzer.nl/werkgever/zit-uw-onderneming-in-zwaar-weer

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiervoor kunt u ook terecht bij Senzer

  Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

  KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina of op de website van de Rijksoverheid.