Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

Coronasteunpakket

Het college heeft op 9 maart 2021 conform besloten over een coronasteunpakket voor de lokale ondernemers van Geldrop-Mierlo. Het coronasteunpakket omvat de volgende maatregelen: 

 • Terrassen: Samen met de horeca hebben we per 1 juni 2020 gekeken naar mogelijkheden om op de terrassen het zelfde aantal mensen te kunnen bedienen als voor de coronacrisis. Om de horecaondernemers handelingsperspectief te geven stellen we voor om deze situatie te verlengen tot en met 31 december 2021. Hier kunt u de richtlijnen van de terrassen bekijken.
 • Tijdelijke voorzieningen: Maatwerk leveren voor tijdelijke voorzieningen zoals overkappingen (over terrassen) voor (wachtende) klanten en sportscholen om buiten te sporten mits binnen de corona-regels, afscherming voor click en collect, markeringen voor looproutes en andere dergelijke voorzieningen. Hoe u in aanmerking komt voor dit extra maatwerk leest u in dit document.
 • Koop Lokaal: De gemeente ondersteunt de campagne Koop Lokaal om inwoners op te roepen om lokaal te kopen.
 • Uitstel van betalingen: De gemeente heeft het uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen meer onder de aandacht gebracht. 
 • Flankerend beleid: De gemeente heeft een subsidie verleend die gebruikt kan worden voor zowel extra gezamenlijke acties als individuele ondersteuning van ondernemers.

Gemeentelijk Coronasteunpakket

80.000 euro Corona-subsidie voor lokale ondernemers

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 80.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers.

De centrummanagementorganisaties krijgen 17.500 euro voor promotie- en reclameactiviteiten, zoals “Koop lokaal”. De rest van het bedrag, 62.500 euro, is bestemd voor financiële ondersteuning van lokale ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming moet in Geldrop of Mierlo gevestigd zijn.
 • De onderneming is voor 1 januari 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer besteedt minimaal 24 uur per week aan de onderneming (richtlijn startersaftrek).
 • De onderneming is vanaf 1 maart 2020 door de overheidsmaatregelen tenminste 15 weken voor het publiek gesloten geweest.

Hoe aanvragen?

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u de subsidie aanvragen. Het ingevulde formulier moet u voor 31 mei 2021 opsturen naar ondernemen@geldrop-mierlo.nl.

Let op! In de veronderstelling dat ondernemers op de hoogte zijn, willen wij als gemeente u er toch graag op wijzen dat de subsidieregeling gevolgen kan hebben op de uitkeringen van het Rijk, inclusief de Tozo en TVL.

Meer informatie over de regeling?

Wilt u de gehele publicatie van de regeling zien? Dat kan via deze link. Voor al uw vragen over de regeling kunt u ons mailen naar ondernemen@geldrop-mierlo.nl

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Senzer voert de Tozo regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit. U kunt als ondernemer of zzp-er in Geldrop-Mierlo een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo 3 is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  De TONK is een eenmalig bedrag  voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag tussen de 750 en 1250 euro. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de woonlasten zijn. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  Voor wie is de TONK?

  Voor inwoners die door de coronamaatregelen in januari 2021 meer dan 25% minder netto inkomen hebben dan in januari 2020 en als gevolg problemen hebben met het betalen van de woonkosten. 

  Hoe vraag ik de TONK aan?

  Voor inwoners van Geldrop-Mierlo wordt de aanvraag gedaan bij Senzer. U kunt een TONK-uitkering vanaf 22 maart 2021 tot uiterlijk 1 augustus 2021 aanvragen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van Senzer.

  Het aanmeldformulier vindt u vanaf 22 maart op de website van Senzer.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiervoor kunt u ook terecht bij Senzer

  Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

  KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina of op de website van de Rijksoverheid.