Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

Gemeentelijke steunmaatregelen corona

De gemeente heeft besloten een tijdelijke regeling steunmaatregel voor lokale ondernemers te verlenen. Op basis van deze regeling wordt voorgesteld om een eenmalige subsidie te verlenen met een plafond van € 50.000,- (verdeeld over Geldrop € 35.000,- en Mierlo € 15.000,-). De subsidie kan worden aangewend voor extra acties of ter individuele ondersteuning van ondernemers. De centrummanagers dragen zorg voor de uitvoering van deze regeling. 

Regeling aanvragen

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De sluitingsdatum was op 8 april 2021.

Ondernemersjournaal

Bekijk de maatregelen van het gemeentelijke steunmaatregelen in het ondernemersjournaal. 

 

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Senzer voert de Tozo regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit. U kunt als ondernemer of zzp-er in Geldrop-Mierlo een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo 3 is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  De TONK is een eenmalig bedrag  voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag tussen de 750 en 1250 euro. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de woonlasten zijn. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  Voor wie is de TONK?

  Voor inwoners die door de coronamaatregelen in januari 2021 meer dan 25% minder netto inkomen hebben dan in januari 2020 en als gevolg problemen hebben met het betalen van de woonkosten. 

  Hoe vraag ik de TONK aan?

  Voor inwoners van Geldrop-Mierlo wordt de aanvraag gedaan bij Senzer. U kunt een TONK-uitkering vanaf 22 maart 2021 tot uiterlijk 1 augustus 2021 aanvragen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van Senzer.

  Het aanmeldformulier vindt u vanaf 22 maart op de website van Senzer.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiervoor kunt u ook terecht bij Senzer

  Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

  KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina of op de website van de Rijksoverheid.