Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Hieronder vindt u een overzicht:

Wat doet de gemeente voor ondernemers?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

U kunt als ondernemer of zzp-er in Geldrop-Mierlo een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo 3 is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021

Senzer voert de Tozo regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021. We zijn bezig met de voorbereidingen. Meer informatie hierover volgt op 1 februari. Houdt deze pagina in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

  Landelijke regelingen

  Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De TVL-regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021. Daarnaast kan de horeca in aanmerking komen voor de subsidie ‘Horeca Voorraad en Aanpassingen’ (HVA). Het maximale bedrag is 20.160 euro. Dit bedrag komt bovenop de TVL in het 4e kwartaal. Check hier of u recht heeft op de TVL.

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

  Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW wordt onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met juni 2021. Kijk voor meer informatie op de website van KVK of vraag de regeling aan via de website van het UWV.

  Diverse extra ondersteuningsmaatregelen 

  • Er is meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering-regeling). Het garantieplafond is verhoogd.
  • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) is verlaagd, zodat financiering toegankelijker is voor ondernemers.
  • Er is 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet vrij gemaakt voor kleine bedrijven. Met deze Kleine Krediet Corona (KKC) regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Aanvragen kan tot 1 januari 2021.
  • Er zijn specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups. Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen een overbruggingskrediet aanvragen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis. Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord.

  Maatregelen Belastingdienst

  Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en - testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

  Vragen over krediet of personeel

  Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste instantie tot uw kredietverstrekker. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar op de website.

  Wat doet de regio voor ondernemers?

  Nieuw regionaal bedrijvenloket Brainport

  Juist in moeilijke tijden hebben we in Brainport meermaals bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen we ondernemers waar mogelijk. 

  Informatie VNO/NCW afdeling Brabant en Zeeland

  Op de website van VNO/NCW staat een overzicht van maatregelen voor ondernemers met informatie van VNO/NCW en kennispartners en hoe je er aanspraak op maakt. Ook vind je hier de diverse protocollen die straks gaan gelden in de anderhalvemeter economie. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen het netwerk vraag en aanbod te koppelen.

  Impact van het coronavirus in Brabant

  Pact Brabant geeft een actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant weer.

  Platform voor vraag en aanbod

  Peelwerk.nl brengt mensen die tijd over hebben óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad komt bij elkaar.

  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is per 1 december 2020 ingegaan.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  Of het coronaloket van de KVK 

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl.

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina.