Het zal niemand ontgaan zijn dat we steeds vaker geconfronteerd worden met extreem weer zoals zware regenbuien, hittegolven en langdurig droogte. Dat geldt ook voor onze gemeente: de extreme neerslag in juni vorig leidde, vooral in Mierlo, tot enorme waterschade. Ook de hete en droge zomers van 2018, 2019 en 2010 zorgden voor schade aan gewassen en hitteklachten bij mens en dier. Als gemeente willen we dit soort extremen beter kunnen opvangen. Om inzicht te krijgen welke gebieden in de gemeente het meest kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte, hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn voor iedereen te raadplegen via de website.

Gerichte maatregelen

De klimaatstresstest is uitgevoerd met behulp van computersimulaties. Daarmee is goed in beeld te brengen waar zich problemen kunnen voordoen. Hierdoor kunnen we gericht maatregelen nemen. Een van die maatregelen is bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s en waterbergingskelders die het water bij extreme regenval kunnen opvangen. Vorige week zijn we gestart met het aanleggen van de eerste waterbergingskelder, dit komt te liggen aan de Parallelweg in Geldrop.

Hoe nu verder?

Op maandag 29 november worden de resultaten van de klimaatstresstest gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze bijeenkomst kunt u online volgen via de website(externe link).

Verder gaan we de komende maanden in gesprek met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instanties om te bekijken welke maatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn. Uiteraard houden we daarbij rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Klimaatbeleidsplan

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een lijst concrete maatregelen met een planning en financiële onderbouwing. Het geheel mondt uit in een Klimaatbeleidsplan. Hierin leggen we vast wat we gaan doen op klimaatgebied, in welk tempo en hoe we het gaan financieren. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dit beleid na de zomer van 2022 vast.