De welstandsregels voor onze inwoners zijn verder verruimd en er is een groter gebied welstandsvrij gemaakt. 

Meer welstandsvrij

Welstandsvrij betekent dat er geen welstandseisen gelden en dat het bouwplan niet aan een de Adviescommissie omgevingskwaliteit hoeft te worden voorgelegd. Aan de overige onderdelen wordt wel getoetst, zoals aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Met de nieuwe Welstandnota is 80% van het grondgebied van de gemeente welstandsvrij geworden. In de vorige nota was dat slechts een zeer beperkt deel van het grondgebied. Als u (ver)bouwplannen heeft, kunt u met deze Welstandsnota snel zien of u te maken krijgt met een welstandsbeoordeling. Er is geen welstandsbeoordeling als de bouwlocatie valt binnen het welstandsvrije gebied. Ook al is een gebied welstandsvrij, voor elk adres van onze gemeente zijn nog steeds gebiedcriteria die u kunt gebruiken bij de ontwikkeling van uw bouwplan. Deze zijn dus voor de welstandsvrije gebieden niet meer verplicht, maar kunnen nu dienen als naslagwerk.

Welstandsvrij én vergunningsvrij?

De overheid heeft voor een aantal activiteiten aangegeven dat daarvoor geen omgevingsvergunning noodzakelijk is, en dus ook geen welstandstoets. In vier gevallen gelden er bijzondere eisen, dat de activiteit niet welstandsvrij is als er een welstandstoetsing geldt in het gebied waar de activiteit plaatsvindt. Doordat nu een groter deel van de gemeente welstandsvrij is, worden deze objecten/activiteiten ook omgevingsvergunningvrij.

Een voorbeeld:

Om te weten of uw bouwwerk naast welstandsvrij ook omgevingsvergunningvrij is, kunt u op https://omgevingswet.overheid.nl/ een vergunningcheck doen.
Hieruit kan de volgende uitkomst komen:
U heeft  de check gedaan voor <bouwactiviteit>.
De uitkomst hiervan is: ' Bouwen: Omgevingsvergunningplichtig, tenzij er voor de locatie waar u wilt bouwen geen welstandseisen gelden. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie’.  Als u dit bouwplan op een locatie wilt realiseren die ligt in een welstandsvrij gebied, dan is daarvoor geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich dan wel tijdens het bouwen houden aan de maten die u tijdens het invullen van de vergunningcheck heeft ingevoerd.

Welstandsnota

Beeldkwaliteitplannen

Bij grotere ontwikkelingen maken we beeldkwaliteitplannen. Ze zijn bedoeld als inspiratie, beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria.

Adviescommissie omgevingskwaliteit

De Adviescommissie omgevingskwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie die de gemeente advies geeft over vergunningaanvragen voor bouwen, verbouwen en monumenten. Vroeger heette dat de ‘welstandscommissie’. De gemeenteraad heeft in de Welstandsnota criteria opgenomen voor het toetsen van bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor nieuwe woonbuurten zijn vaak beeldkwaliteitplannen opgesteld. Deze gelden dan als kader voor de welstandstoetsing door de Adviescommissie omgevingskwaliteit.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het welstandsbeleid? Neem dan contact op met Joop van der Vleut via het telefoonnummer 040 289 38 93