Vanaf dit jaar worden er extra evenementen voor jongere inwoners van Geldrop-Mierlo georganiseerd. Na ruim onderzoek naar de wensen van deze groep (16-26 jaar) stelt de gemeente voor beide kernen een subsidiebedrag ter beschikking van €20.000. KommuS en MFA Mierlo|Friz! zijn aan boord gestapt om vorm te geven aan de evenementen. Zij hebben de contacten en de know-how en door aan te sluiten bij bestaande activiteiten verwachten we een grote belangstelling.

Wens van het gemeentebestuur

In het doelstellingenakkoord van 2022-2026 is de wens opgenomen dat er vanaf 2026 nieuwe evenementen voor jongeren tussen de 16-26 jaar bij zijn gekomen. Deze evenementen moeten onder jongeren breed worden gedragen, waardoor zij niet steeds Geldrop-Mierlo verlaten bij het zoeken naar vertier, maar juist ook in de eigen gemeente elkaar kunnen treffen. In de zoektocht naar nieuwe evenementen is een breed participatietraject van ruim 1,5 jaar uitgevoerd met veel van onze evenementorganisaties, horecaondernemers, Stichting Villagemarketing, jongerenraad, LEV groep en meer. De gemeente is zelf namelijk geen evenementenorganisator maar heeft wel de mogelijkheid om deze organisatoren een financiële impuls te geven om evenementen te faciliteren.

Behoeftepeiling

Bureau Jong & Je Wilt Wat uit Eindhoven heeft met de behoeftepeiling de hamvraag gesteld wat jongeren nu graag willen zien in Geldrop-Mierlo. Veel jongeren trekken namelijk naar Eindhoven of Helmond voor evenementen en zoeken dit amper nog in Geldrop-Mierlo. De enquête geeft informatie over de wensen van jongeren. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

-           De activiteiten zijn niet gericht op ouderen maar echt specifiek voor jongeren tussen 16-26 jaar. 

-           Communicatie rond beide evenementen is gericht aan jongeren en door jongeren.

-           Een reünie gevoel is gewenst voor jongeren, zij willen elkaar ontmoeten.

-           Niet 1 evenement, maar meerdere momenten in het jaar.

-           Rekening houden met het feit dat juist ook jongeren onder de 18 jaar worden toegelaten. 

-           Geen kopieergedrag vanuit Eindhoven, maar evenementen die passen bij onze dorpen.

-           Evenementen moeten door ervaren partijen worden georganiseerd en niet door de gemeente zelf.

-           De programmering is belangrijk, denk aan lokale en bekende artiesten die de jeugd aanspreekt.

-           Er moet ruimte zijn voor de inbreng van jongeren op allerlei vlakken.

Uiteindelijk hebben de gesprekken ertoe geleid dat er twee plannen voor een jongerenevenement een financiële bijdrage ontvangen vanuit de toeristenbelasting. De beide plannen die door evenementorganisaties uit Geldrop-Mierlo zijn ingediend sluiten aan bij de conclusies uit dit onderzoek.

KommuS

KommuS Geldrop is van mening dat jongeren heel bewust keuzes maken. Zij gaan niet naar één show, maar naar een festival. Dit is weliswaar duurder, maar dan zien zij alle bands of dj’s die er momenteel toe doen. KommuS stelt dan ook voor om de financiële bijdrage van de gemeente toe te voegen aan het budget voor de vrijdagavond (5 juli 2024) van het KommuS Kasteelfestival. Boven op de bijdrage van de gemeente zal KommuS ook zelf een flink bedrag inleggen om deze vrijdag tot een succes te maken, immers met €20.000 euro ga je een dergelijke festival-avond niet organiseren zoals KommuS dit graag ziet.

Grofweg kan het bedrag worden opgedeeld in twee stukken: acts/artiesten boeken die leuk zijn voor jongeren en de inhuur van beveiliging, productie en promotie. De jongerendoelgroep brengt extra en andere risico’s met zich mee en daar is ook geld voor nodig. KommuS wil een jaarlijks terugkerend groot evenement dat kan groeien naar succes. Dit alles in nauwe samenwerking met een reeds bestaande groep jongeren die zij ambassadeurs noemen. KommuS wil bovendien graag dat de doelgroep zowel als bezoeker of mogelijk als vrijwilliger met het festival meegroeit zodat er binnen vier edities daadwerkelijk een mooi evenement bestaat voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26.KommuS wil bovendien graag, meerdere keren per jaar, kleinere evenementen organiseren. 

MFA Mierlo| Friz!

MFA Mierlo| Friz! heeft een plan uitgewerkt met als doel om jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 26 jaar, in Mierlo, de mogelijkheid te bieden om op een veilige en cultureel verantwoorde wijze samen te laten komen, muziek te ontdekken en zich te laten inspireren door diverse vormen van muzikale kunst en cultuur. De bedoeling is om de onderste regionen van de leeftijdsgroep haar eerste ervaringen op te laten doen in het uitgaansleven. De oudere jeugd heeft zich al meer gevormd is juist in de dorpskern te vinden om vrienden van vroeger te ontmoeten. 

De financiële bijdrage zal worden verdeeld over bestaande buiten evenementen, zoals Pitpop en Magisch Mierlo, en vier binnen muziekevenementen in gebouw Loesje. In Loesje wordt met de organisatie Friz! (uitgaan zonder alcohol) de focus te leggen op het creëren van een omgeving waarin jongeren op een verantwoorde manier elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van bekende, spraakmakende muzikale optredens, influencers en lokaal talent. Op deze manier wordt er voldaan aan de behoefte van een repeterend karakter en spreiding. De verschillende initiatieven zullen ook differentiëren binnen de leeftijdsgroep. De eerste FRIZ! editie is aanstaande zaterdag 23 maart!

Toetsing van de plannen

Beide plannen zijn positief beoordeeld door alle participerende partijen, zodat de nieuwe evenementen breed gedragen worden. De organiserende partijen hebben de deuren opengezet voor jongeren om mee te denken en te organiseren. Tijdens een extra avond ontstonden direct ideeën om jongeren beter te bereiken, de programmering beter te laten aansluiten en om jongeren te helpen als zij zelf een evenement zouden willen organiseren, zoals bijvoorbeeld carnaval voor jongeren. Dit alles onder het motto VOOR EN DOOR JONGEREN.

Vervolgstappen

Beide organisaties hebben inmiddels een financiële bijdrage van € 20.000 ontvangen om dit jaar een goede start te kunnen maken met hun plannen. Na afloop van de evenementen vindt er een evaluatie plaats.