Meerkoet in het nest

Update 28 maart 2024

Zoals eerder gecommuniceerd zou op 27 maart gestart worden met de werkzaamheden aan de Nijverheidsweg. Helaas zijn de werkzaamheden direct gestaakt door het aantreffen van een Meerkoet nest. De situatie wordt gemonitord en uiteraard wordt voldaan aan de wet natuurbescherming.

Aanwonenden krijgen een brief van de aannemer.

19 maart 2024

In het kader van aanpak wateroverlast gaat de gemeente Geldrop-Mierlo een overstort maken voor het hemelwaterriool. Deze overstort komt op het Eindhovens kanaal ter hoogte van de Nijverheidsweg in Mierlo. Het bestaande riool blijft hier gehandhaafd en wordt enkel een stukje verlengd. Aangezien de Nijverheidsweg doodlopend is en we op het einde van de straat gaan werken is de overlast nihil. De bewoners en bedrijven in de Nijverheidsweg worden via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en blijven ten aller tijden bereikbaar. Recreatief wandelverkeer langs het kanaal kan de werkzaamheden op een veilige manier passeren. 

Aannemingsbedrijf B. Schepens zal voor de gemeente Geldrop-Mierlo de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden starten op 27 maart en de werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Contactpersoon uitvoering Gemeente 

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Kevin van Gorp of Bas van Lieshout, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer 040-2893893.

Kaartje Nijverheidsweg