De brug van de Geldropseweg, over het kanaal moet binnenkort gerenoveerd worden. De brug is oud en aan vervanging toe. Belangrijk voor al het verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de brug. Gemeente Helmond is eigenaar van de brug die Helmond en Geldrop-Mierlo met elkaar verbindt. Nu duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van deze grote werkzaamheden en dat het werk zeker een half jaar gaat duren zijn beide gemeenten aan het zoeken naar oplossingen om deze overlast te beperken.

Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo heeft aangegeven zich zorgen te maken over de duur van de werkzaamheden en de verkeersproblematiek die dat met zich mee brengt. Omdat het dagelijks om veel verkeer gaat verwachten we dat er lange files ontstaan rondom onze gemeente en dat Mierlo vanuit Helmond moeilijk te bereiken wordt. Die zorgen worden ook in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo breed gedeeld zo bleek afgelopen maandag tijdens de vergadering.

Intensief contact

Deze en volgende week is er om die reden nog intensief contact tussen de bestuurders en ambtenaren van de twee gemeenten over de plannen om te zoeken naar oplossingen. We gaan ervoor zorgdragen dat de bus (lijn 24) altijd via Mierlo naar Helmond kan rijden en retour. Bovendien zoeken we mogelijkheden om het lokale verkeer tussen Helmond en Mierlo en vice versa een route te geven.
Deze gesprekken zijn positief en de ernst van de problematiek wordt gedeeld. Samen gaan we proberen om ook de kern Mierlo bereikbaar te houden!