Herinrichting Hofstraat

In het kader van de herinrichting van Centrum Geldrop, wordt de Hofstraat ingericht.

Plannen

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie en de notitie ‘Parkeren’ vastgesteld. Hierin is de hele herinrichting van het openbaar gebied opgenomen. De Hofstraat hoort daar ook bij. In de centrumvisie is onder meer opgenomen dat we streven naar een flinke verbetering van de uitstraling van het hele centrum. Dit willen we bereiken door meer (openbaar) groen aan te leggen en de verouderde verharding en verlichting te vervangen. Bij de herinrichting van de Hofstraat streven we naar dezelfde kwaliteit en sfeer van de Langstraat en Korte Kerkstraat, die al eerder werden vernieuwd.

Inspraak

De plannen voor de herinrichting hebben van 24 januari tot en met 20 februari 2019 ter inzage gelegen, het betrof plannen voor de Hofstraat samen met de verbindingsweg Hofstraat naar De Meent en De Meent.
Tijdens de commissie Ruimte van 29 april 2019 is, naar aanleiding van vragen van de raad, door de wethouder medegedeeld dat de plannen worden teruggenomen en op een later moment nieuwe plannen worden gepresenteerd.
De herinrichting heeft betrekking op de Hofstraat tussen het fietspad aan de Mierloseweg tot het horecaplein. Ook de ruimte rond het bevrijdingsplein passen we aan. Op de tekening  ziet u om welk gebied het gaat en welke veranderingen er gaan plaatsvinden.

De herinrichting vindt plaats volgens de tweede variant voor de herinrichting van de Hofstraat en de Meent. Voor deze variant bleek tijdens de inspraakprocedure veel meer draagvlak te bestaan. In deze variant blijft de parkeergelegenheid in de Hofstraat ongewijzigd. 

De huidige rijbaan in de Hofstraat en Heuvel wordt thans met een lage schuine band gescheiden van de voetgangersdelen. Deze worden vervangen door geheel vlakke banden zodat valpartijen tot het verleden behoren. Door het vervallen van de hoogteverschillen in het wegprofiel ontstaat een grotere menging van de verschillende verkeersdeelnemers, ook al zal de automobilist in de praktijk een zekere geleiding ondervinden van het aanwezige straatmeubilair en een afwijkend materiaalgebruik tussen de rijweg en de voetpaden. De rijweg wordt uitgevoerd in gebakken klinkers keiformaat en de voetpaden met de huidige bestrating.

In de Hofstraat en bij de panden rondom het bevrijdingsmonument aan de Heuvel wordt vooral ingezet op een kwaliteitssprong in het aanwezige groen door een boomsoort te kiezen die qua maat beter past in deze stedelijke omgeving. De huidige bomen worden breed en groeien eenzijdig uit, waardoor zij overlast geven. Gekozen is voor dezelfde boomsoort als in de Langstraat (haagbeuk), echter in een andere vorm, namelijk een hoge zuil.
De bestaande hagen bij het bevrijdingsmonument en naast het gemeentehuis blijven in principe gehandhaafd maar worden vervangen door beuken. Het groenvak voor het koetshuis wordt vergroot. In dit plantvak ontstaat daarmee ruimte voor een zitbank en om een extra (forse) boom te planten. De huidige fietsenklemmen komen op deze locatie te vervallen. 
De twee bestaande kastanjebomen op het voorplein bij de villa blijven eveneens gehandhaafd en zijn opgenomen in een groenvak.

Planning

De uitvoering zal naar verwachting medio oktober beginnen.

Contactinformatie

Voor algemene vragen over het centrumplan Geldrop kunt u contact opnemen met Barbara Savelsberg. Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met Frans van Ravenstein. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93 en e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.