Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl(externe link) terecht. Belastingsamenwerking Oost-Brabant neemt voortaan alle zaken rondom gemeentelijke belastingen over.

Voor belastingaanslagen van 2023 en eerder kunt u kijken in uw digitale berichten box van Mijn Overheid,(externe link) Voor andere vragen over belastingzaken van 2023 en eerder kunt u telefonische contact opnemen met de gemeente.

Inzien gegevens gemeentelijke belastingen

Hoofdbewoners en/of eigenaren van een pand in Geldrop of Mierlo kunnen hier online met behulp van een DigiD inlogcode het volgende inzien:

  • het WOZ-taxatieverslag van het pand;
  • de aanslag gemeentelijke belastingen;
  • aantal ledigingen van uw afvalcontainers (diftarspecificatie).

DigiD linkInzien gegevens met DigiD

Aanvraag kopie aanslag gemeentelijke belastingen

Staat uw aanslag gemeentelijke belastingen er niet bij?

Ga naar de Digital Balie van BSOB(externe link)

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

Met een automatische incasso(externe link) geeft u toestemming om het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Machtiging wijzigen/stopzetten

Wilt u de machtiging wijzigen of stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven op de website van BSOB.

Betalingsregeling

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u een verzoek om een betalingsregeling indienen via de BSOB. 

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en geen of weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen(externe link)