Mogelijkheden voor flexwoningen op de Goorsedijk

In november 2022 heeft het college van B&W besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren ten behoeve van Flexwonen in onze gemeente. Flexwonen staat voor wonen op een tijdelijke locatie. Tijdelijke woningen die, gezien de krapte op de woningmarkt veelal snel geplaatst kunnen worden, omdat ze voor een groot deel als prefab woningen worden aangeleverd. Wettelijk geldt een maximale termijn van vijftien jaar wanneer het om ‘tijdelijk wonen’ gaat. Deze termijn kan worden uitgebreid naar 30 jaar.

Tijdelijke bewoning

Tijdelijke woningen mogen voldoen aan regels voor tijdelijke bouw. We voorzien dat de woningen ook na de beëindiging van het tijdelijke gebruik elders nogmaals kunnen worden ingezet. Daarom streven we een hogere kwaliteit na en hanteren we de regels voor permanente bouw.

Locaties

Het haalbaarheidsonderzoek naar flexwonen omvatte drie locaties in onze gemeente. De locaties Bosrand nabij de windhondenrenbaan in Geldrop, Mierlo-Oost/Sanghorst en de Goorsedijk zijn onderzocht. Deze locaties zijn als kansrijk naar voren gekomen voor tijdelijke woningen uit een locatieonderzoek. Van deze locaties is de Goorsedijk als enige kansrijke locatie overgebleven.

Voor wie?

De doelgroep voor flexwonen is 1-2 persoons huishoudens. Het gaat hier bijvoorbeeld om starters of spoedzoekers die op korte termijn een woning nodig hebben. Via Compaen zullen de woningen worden toegewezen aan woningzoekenden die op de wachtlijst staan om in Mierlo te komen wonen.

Informatie over informatiebijeenkomsten

Op 5 juni 2024 is een bijeenkomst gehouden voor omwonenden van de Goorsedijk. Op 27 juni is er nog een inloopbijeenkomst georganiseerd om resterende vragen en opmerkingen van omwonenden te kunnen beantwoorden of mee te nemen in het verdere traject. Na de zomerperiode wordt er verder gesproken over de mogelijkheden.