Op 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.

Stemmen

Als u in Nederland woont, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit en op 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent, dan ontvangt u op de normale wijze uw stempas.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?

Bent u een EU-burger van 18 jaar of ouder dan mag u op 6 juni 2024 stemmen in uw land van herkomst óf in Nederland.
Wilt u in Nederland stemmen? Houd er dan rekening mee dat u stemt op een Nederlandse kandidaat voor het Europees parlement.

Klijk op de pagina Informatie voor EU-onderdanen om u te registreren om in Nederland te stemmen. Meld aan met uw DigiD, vul het formulier in en uw registratie wordt automatisch verwerkt.

U mag ook een Y32-formulier invullen en afleveren bij of opsturen naar de gemeente Geldrop-Mierlo. Meer informatie over het Y32-formulier en een toelichting hierop vindt u op de website van de Rijksoverheid. Onderaan de websitepagina van de Rijksoverheid staat een verwijzing naar vertalingen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Door registratie in Nederland kunt u niet meer stemmen in het land van herkomst. U mag immers slechts een keer uw stem uitbrengen.

Voeg bij het Y32-formulier de volgende bijlage:

  • Kopie van uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land, of
  • Kopie van uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, of
  • Kopie van uw identiteitskaart uit Nederland, of
  • Kopie van een document waaruit uw identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie blijkt.

Het registreren via de website of het inleveren van het Y32-formulier moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024. Hierna kunt u zich niet meer registreren voor de verkiezing op 6 juni 2024.

Heeft u niet de Nederlandse- of een EU-nationaliteit? Dan bent u niet kiesgerechtigd voor deze verkiezing.

Stempas

Als u in Nederland stemt, krijgt u uiterlijk op 23 mei 2024 uw stempas. Met uw stempas kunt u stemmen op elk stembureau in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Registratie intrekken

Heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Maar u wilt in 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit bezit? Neem dan contact op met het team verkiezingen om uw eerdere registratie Y32 in te trekken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar verkiezingen@geldrop-mierlo.nl. Voeg bij het verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs.