Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Hoe werkt het?

Wilt u de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien? Dit kan online via DigiD.

Mijn WOZ inzien

Alleen de hoofdbewoner of eigenaar van een pand in Geldrop of Mierlo kan de WOZ-beschikking of het taxatieverslag inzien. U vindt uw WOZ-gegevens ook op de website mijn.overheid.nl.

Wilt u het taxatieverslag op papier ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93.

Hoe lang duurt het?

De WOZ-gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit gebeurt eind februari.

Door een verbouwing kan de waarde van uw huis veranderen. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende beschikking voor het daarop volgende belastingjaar.

Wat kost het?

Tarieven 2020

Voor 2020 is er bij de woningen sprake van een waardestijging. Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven zodanig berekend dat de OZB-opbrengst wordt gegenereerd conform de begroting 2020. 

De tarieven worden naast de indexering van 2,5% met 3% verhoogd. De ramingen voor de baten OZB 2020 zijn als volgt:

  • Eigenaren woning: €3.785.100,-
  • Eigenaren niet-woning: €987.000,-
  • Gebruikers niet-woning: €728.400,-

Verder is bij de tarievenberekening rekening gehouden met de waardestijging van de onroerende zaken van 6% voor woningen en 1% voor niet-woningen. Dit is exclusief areaal uitbreiding.

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Dan kunt u binnen zes weken gratis bij de gemeente bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan.