De afgelopen periode hebben we gekeken of de huidige indeling van onze wijken nog passend is. Zo had Mierlo nog helemaal geen wijkindeling. Met een paar aanpassingen in de bestaande indeling van de wijken kunnen we beter beleid maken en kan onze gebiedsgerichte aanpak verbeteren én voldoen we aan de richtlijnen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De nieuwe indeling is nu gereed. Het zijn zoals verwacht geen grote wijzigingen. 

De wijzigingen zijn als volgt:

  1. Mierlo is opgesplitst in 4 kleinere wijken te weten: Neerakkers, Kerkakkers, Luchen en Mierlo-Dorp
  2. Een aantal gebieden is aangemerkt als buitengebied, waaronder: Gijzenrooi, Gebied rondom de vier nieuwe Mierlose wijken
  3. Er zijn twee kleine aanpassingen in Geldrop gedaan namelijk: Hoekje onderaan Zesgehuchten, tussen de wegen Gijzenrooiseweg, Emopad en spoorbaan Eindhoven-Weert is toegevoegd aan Genoenhuis, het gebouw Maison St Cyr’ staat nu in Braakhuizen-Zuid in plaats van in de Coevering.

Voor u als inwoner verandert er niets: u zult niets merken van deze nieuwe indeling. De nieuwe indeling zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2024.

Kaart wijkindeling Geldrop-Mierlo

Bekijk de kaart met de aangepaste wijkindeling van Geldrop-Mierlo.