Met 15 gemeenten vormen we de Beschermd wonen regio Eindhoven. We vinden het belangrijk dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel uit blijven maken van onze samenleving. Dat betekent onder meer dat zij eigen woonruimte hebben en op zichzelf wonen. De regio Eindhoven is op zoek naar goede ideeën en initiatieven die kwetsbare inwoners helpen om te landen in hun nieuwe buurt. Om dat mogelijk te maken stelt de regio subsidies beschikbaar.

'Da is er inne van ons tour'

De 'Da is er inne van ons tour' is een serie bijeenkomsten waarbij we graag in gesprek gaan over ideeën en mogelijke initiatieven, iedereen die graag mee komt praten is welkom. De bijeenkomst bestaat voor een gedeelte uit een voorstelling rondom het thema, aansluitend volgt een nagesprek.

Theatervoorstellingen

De voorstelling wordt verzorgd door theatergezelschap Stormkamer. Zij maken het een levensmissie om thema's over het voetlicht te brengen die niet mogen blijven liggen. De theatervoorstellingen worden gecreëerd vanuit gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. Unieke personen en gedachten worden in de spotlight gezet, verschillende waarheden worden belicht. Samen met het publiek onderzoeken we de complexiteit binnen thema's.

Meer informatie?

Wil je verder lezen over de regionale subsidieregeling innovatie beschermd wonen? Kijk hiervoor op

https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/beleid/subsidies/regionale-subsidieregeling-innovatie-beschermd-wonen