Want dat is waar we in onze gemeente naar toewerken. Een Geldrop-Mierlo van en voor iedereen. Een inclusieve gemeente. Inclusie. Misschien heb je er al eens van gehoord, misschien is het helemaal nieuw voor je. Hoe dan ook, inclusie is iets wat ons allemaal aangaat. En misschien nog wel mooier, het is iets waar we allemaal aan kunnen bijdragen.

Inclusie, wat is dat dan?

Het draait allemaal om ervoor te zorgen dat iedereen, echt iedereen, de kans krijgt om volledig deel te nemen aan onze samenleving. Ongeacht je beperking, ziekte, geloof, seksuele oriëntatie of afkomst. Een gemeente waar niemand aan de zijlijn hoeft te staan en waar geen drempels zijn om ergens aan mee te doen. Als gemeente Geldrop-Mierlo zijn we vastberaden om die drempels één voor één weg te werken.

Soms zijn die drempels vrij duidelijk, zoals een trap voor iemand in een rolstoel. Maar er zijn ook drempels die minder zichtbaar zijn, zoals het gevoel van buitengesloten worden door wie je bent of hoe je eruitziet. We noemen dit verschillende soorten toegankelijkheid, en we streven ernaar om ze allemaal te verbeteren. In het kader hiernaast leggen we uit welke vormen van toegankelijkheid we kennen.

Hoe passen we dit toe in de praktijk?

We proberen op verschillende manieren ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Zo gaan we in de komende jaren verschillende gebouwen stapje voor stapje toegankelijker maken voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door deuren automatisch te laten openen, drempels weg te halen of hellingen aan te leggen.

Onze website is digitaal toegankelijk. Zo kunnen inwoners het contrast verhogen, de lettergrootte veranderen en teksten kunnen voorgelezen worden. Daarnaast brengen we inclusie onder de aandacht bij inwoners. Bijvoorbeeld met een podcast over ‘Positieve Gezondheid en inclusie’. Hierin geeft wethouder Sanders twee belangrijke thema’s van haar werk aandacht: “Inwoners zijn meer dan bijvoorbeeld hun ziekte en iedereen is altijd welkom. Zoek naar mogelijkheden om mee te doen zowel in je werk, op school of in de buurt. Samen maken we een samenleving, samen zorgen we ervoor dat Geldrop en Mierlo fijne dorpen zijn om in te wonen.” Beluister de podcast ‘De Geldrop-Mierlo podcast’ via Spotify, Apple en Google Podcast.

Is er nog ruimte voor verbetering?

Jazeker! Want als gemeente zijn we hard aan het werk om zaken te verbeteren. Maar dat doen we niet alleen. Zo krijgen we bijvoorbeeld hulp van de Inclusieve Weeftafel. De Inclusieve Weeftafel bestaat uit een groepje ervaringsdeskundigen uit onze gemeente. Zij denken kritisch mee met ambtenaren die inclusiever willen gaan werken. Daar leren wij van! Zo weten wij als gemeente welke stappen ook écht bijdragen aan een inclusievere samenleving. Ook jij kunt daaraan bijdragen! Heb je een goed idee of kritische opmerking? Die mag je altijd met ons delen via k.vlieks@geldrop-mierlo.nl.

In de komende maanden gaan we via deze weg meer aandacht besteden aan inclusie en toegankelijkheid. We zetten goede initiatieven vanuit de gemeente en de samenleving in het zonnetje. Dus houd de gemeentepagina en onze website in de gaten!

Fysieke toegankelijkheid

Gaat over het gemakkelijk kunnen betreden van gebouwen en plaatsen, ongeacht hoe mobiel je bent. Denk aan hellingen in plaats van trappen, waardoor iedereen makkelijk naar binnen kan.

Digitale toegankelijkheid

Gaat over het maken van bijvoorbeeld een website die voor iedereen bruikbaar is. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen met een visuele beperking ook de juiste informatie kunnen vinden op de website van onze gemeente.

Informatie toegankelijkheid

Gaat over het zorgen dat alle informatie begrijpelijk is voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten. Dus geen moeilijke taal meer in officiële documenten of brieven.

Financiële toegankelijkheid

Gaat over het wegnemen van bepaalde kosten die mensen tegenkomen als ze willen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Je kind kan bijvoorbeeld niet gaan sporten, omdat de contributie of de kleding te duur is.

Sociale toegankelijkheid

Draait om het maken van een warme en gastvrije omgeving waar iedereen zich geaccepteerd en welkom voelt, ongeacht wie ze zijn.