Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Op 11 maart maakte de regering bekend dat de energietoeslag omhoog gaat naar 800 euro.

Aanvragen

Energietoeslag aanvragen

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

Huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen de energietoeslag automatisch. U hoeft niets te doen als u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering van Senzer ontvangt. U hoeft ook niets te doen als u in 2021 gebruik heeft maakt van regeling welzijnsactiviteiten, schoolkosten of collectieve zorgverzekering. U ontvangt begin mei bericht van ons en de toeslag wordt in de laatste week van mei aan u uitbetaald.

Woont u met meerdere mensen op één adres? Dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. 

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijk) inkomen mag zijn. Wij gaan uit van uw inkomen op 1 maart 2022

U bent 

Uw netto inkomen per maand exclusief vakantietoeslag is niet hoger dan

Alleenstaande

€ 1.244,54

Alleenstaande met AOW

€ 1.382,89

Alleenstaande ouder (thuiswonende kinderen tot 18 jaar)

€ 1.600,13

Alleenstaande ouder met AOW (thuiswonende kinderen tot 18 jaar)

€ 1.685,24

Gehuwd/samenwonend

€ 1.777,92

Gehuwd/samenwonend met AOW

€ 1.872,49

*Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Inkomen

Als inkomen wordt onder andere het volgende aangemerkt:

  1. Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen).

  2. AOW-uitkering.

  3. Pensioen en/of lijfrente.

  4. Inkomsten uit (onder) verhuur.

  5. Partner- en/of kinderalimentatie.

  6. Bepaalde heffingskortingen (belasting).

  7. De alleenstaande ouderkop van het kind gebonden budget. Voor 2022 is dat een bedrag van € 273,75 per maand.

Vermogen

Wij houden geen rekening met uw vermogen.

Geen recht

Jongeren tot 21 jaar, studenten, en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de energietoeslag. Wonen er meer toeslaggerechtigden op één adres dan wordt de toeslag alleen aan de hoofdbewoner uitbetaald. Dat is de bewoner die het langst op het desbetreffende adres staat ingeschreven.

Zelfstandigen

Zelfstandigen met een laag inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor de toeslag. De hoogte van het inkomen zal bepaald worden op basis van de belastingaangifte 2021 of de Btw-aangifte.

Waarom is er de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Gemeenten mogen de energietoeslag al geven. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te regelen. Dit kost helaas wat tijd.

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening via telefoonnummer (040) 289 38 99.