Met een feestelijk ondertekenmoment is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact. Ook Geldrop-Mierlo.

Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken in de openbare ruimte en diensten. Door met zijn allen de inkopen te verduurzamen, worden marktpartijen gestimuleerd om steeds meer duurzame en sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren. Daarom is dit Manifest opgesteld en heeft gemeente Geldrop-Mierlo dit mede ondertekend. Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. De verwachting is dat er nog meer overheden op een later moment zullen aanhaken. Elke ondertekenaar maakt een MVOI actieplan en werkt aan het nog verder verduurzamen van haar inkopen. Op deze manier werken de Manifestpartijen aan maatschappelijke doelen: milieu en biodiversiteit, klimaat, circulaire economie, ketenverantwoordelijkheid (tegengaan misstanden zoals kinderarbeid), diversiteit en inclusie en het beperken van afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaam leerlingenvervoer

Geldrop-Mierlo is al langer bezig met het verduurzamen van haar inkopen en deed ook al mee aan een eerder Manifest. Een mooi resultaat dat we hebben behaald is met de aanbesteding van het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is voor kinderen die door hun beperkingen niet zelf naar school kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap. Deze leerlingen rijden nu elektrisch naar school. 

De gemeente heeft dit kunnen realiseren door in de aanbesteding voor het leerlingenvervoer ambitieuze eisen te stellen voor duurzaamheid: personenauto’s rijden vanaf januari 2020 elektrisch en van de personenbussen rijdt vanaf augustus 2021 minimaal 40% op groen gas of elektrisch. De winnende vervoerder Bergerhof uit Mierlo voldeed ruimschoots aan de eisen, want rijdt nu met alle voertuigen elektrisch. Door elektrische auto’s en personenbusjes gaat de CO2 uitstoot naar nul, zodat het vervoer niet bijdraagt aan klimaatverandering. Ook zijn er geen vieze uitlaatgassen meer met fijnstof, dus dat is een stuk gezonder.

Infographic Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen